Ostravská univerzita slavnostně otevřela nový prostor pro studium, ale i pro pořádání společenských, kulturních či vzdělávacích akcí. Studovnu Jacquese Rupnika, do které svůj fond čítající na více než 1500 knih vložil sám světoznámý politolog, najdete v budově Univerzitní knihovny na Bráfově ulici.

„Věřím, že ve studovně najdou studenti a naši registrovaní čtenáři krásné zázemí nejen k učení. Výhodou celého prostoru je jeho modulárnost, která nám umožní upravovat jeho dispozice a vytvořit tak ideální podmínky pro nejrůznější kulturní i vzdělávací akce naší univerzity,“ uvedla dříve ředitelka Univerzitní knihovny Jarmila Dvořáčková.

Prohlédněte si fotogalerii ze slavnostního otevření studovny, kterého se zúčastnil také politolog Jacques Rupnik. Ten pronesl krátké zamyšlení s názvem „K dnešní Evropě na rozcestí,“ ve kterém mimo jiné probral budoucnost Evropské unie v kontextu současných světových geopolitických událostí. Poté zazněla skladba Ghirlarzana pour violoncello solo skladatele Jacquese Iberta, a to v podání koncertního mistra Janáčkovy filharmonie Ostrava Jiřího Hanouska.

Kromě zástupců univerzity, města Ostravy či Moravskoslezského kraje, jsme s potěšením přivítali hosty z česko-francouzské kulturně-vzdělávací neziskové organizace Alliance française Ostrava a také Florence Salanouve, atašé pro spolupráci v literární oblasti a názorové debaty a ředitelku Mediatéky Francouzského institutu v Praze.