Velký úspěch si z bratislavského Gaudeamu odváží Ostravská univerzita! Kromě tisíců oslovených slovenských středoškoláků se podařilo univerzitě umístit na druhém místě v soutěži o nejlepší expozici. Hodnocen byl například pocit z expozice či přehlednost a přesnost předávaných informací o studiu.

Expozice se v Bratislavě hodnotily historicky poprvé, body přidělovali sami vybraní návštěvníci veletrhu. „Máme ohromnou radost, že jsme se umístili na krásném druhém místě, což vypovídá o tom, že nastavení a styl naší kampaně skvěle dopadá na zvolenou cílovou skupinu. Zajímavostí je, že mezi třemi oceněnými vysokými školami, mimochodem všemi z Česka, jsme jedinou veřejnou institucí. Poděkování si zaslouží kromě organizačního týmu i studentky a studenti, kteří příkladně a s radostí prezentovali své fakulty,“ popisuje vedoucí Centra marketingu, komunikace a popularizace OU Adam Soustružník.

Poděkování si zaslouží kromě organizačního týmu i studentky a studenti, kteří příkladně a s radostí prezentovali své fakulty.

Nutno podotknout, že expozice Ostravské byla v Bratislavě opět po roce nepřehlédnutelná, oproti loňskému roku však lehce změnila svou kompozici –⁠ z půlkruhu se z prostorových důvodů stala ulička, jíž lemovaly od stropu zavěšené plachty s tvářemi jednotlivých fakult z kampaně Tady začíná tvůj příběh. „Návštěvníkům veletrhu jsme nabídli dobrou překapávanou kávu, nad níž jsme probrali různé možnosti studia na naší univerzitě. Došli jsme společně k tomu, co je zajímá, a následně jsme je nasměrovali na příslušnou fakultu, kde je naše poučené studentky a studenti podrobně seznámili s konkrétními programy, s typy přijímaček i se specifiky a atmosférou jednotlivých fakult,“ sděluje Lucie Hübschmanová z Centra marketingu, komunikace a popularizace OU, která měla celou expozici na starost.

Další cesta Ostravské univerzity na veletrh bude směřovat do Brna. Tam se Gaudemus koná již od 31. října do 3. listopadu. „Brněnský Gaudeamus je vždy velkou výzvou, minimálně proto, že jej navštěvuje i třikrát více návštěvníků než ten v Bratislavě. Těšíme se ale na to, že naši univerzitu i město představíme zase dalším zájemcům – připraveni budeme na nové otázky odpovídající českému prostředí,“ uzavírá Hübschmanová.

Co slovenští středoškoláci na Ostravské nejvíce oceňovali? Ze zpětné vazby víme, že mnoho z nich zaujal osobnější přístup, jelikož se v Ostravě studuje na menších fakultách, nabídka zajímavých studijních programů, příležitosti pro praxe i cestování, kulturní vyžití a akce pořádané univerzitou či samotnými studenty či často právě otevřený a komunikativní přístup všech, které u nás v expozici potkali.