Organizace EGEA je plná mladých geografů – v současnosti působí ve více než 30 zemích Evropy, 100 městech a sdružuje zhruba 5000 studentů. Pravidelně pak pořádá kongresy, semináře, exkurze i různé tematické akce a výměnné pobyty. Jejím cílem je pak setkávání zástupců z různých koutů Evropy, práce na studentských workshopech a obohacení znalostí geografie jinu formou než sezením ve škole.
EGEA Ostrava navazuje na aktivity Spolku studentů geografie a sdružuje studenty z Přírodovědecké fakulty OU – a to z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a katedry fyzické geografie a geoekologie. Snaží se obohatit studentský život studentů na těchto katedrách a vytvořit takové aktivity, aby se studenti měli šanci seznámit a poznat navzájem napříč ročníky i obory. Zároveň chtějí pořádat akce, které studentům rozšíří rozhled a pokoušejí se vytvořit platformu pro jednání s vedením kateder.

Ostravští studenti v roli pořadatelů

Právě nováčci z EGEA Ostrava uspořádali tradiční “Team Management Training (TMT), který se pravidelně koná v různých koutech Evropy. Ten účastníkům přinesl třídenní program pro zlepšení týmové spolupráce a získání nových poznatků těm, kteří budou v následujícím roku v rámci EGEA  zastávat vedoucí funkce v různých oblastech. Kromě toho na účastníky čekaly také nejrůznější exkurze po Ostravě.
Už v září se v Česku konal mezinárodní celoevropský kongres na Jesenicku – v malebné vesnici Loučná nad Desnou. Role pořadatelů se ujali zástupci EGEA Praha a EGEA Brno, kteří přilákalo na sever Moravy více než 200 geografů, mezi nimiž nechyběli ani zástupci ostravské pobočky. Letošní kongres nesl název „Forgotten Homeland“. A jak již název napovídá, kongres byl zaměřen na témata migrace, mezinárodní spolupráce v rámci euroregionů nebo turismus v periferních regionech. Nechyběly zde ani workshopy zaměřené na digitalizaci dat pomocí GIS a v poslední době dost atraktivní formu mapování s využitím dronů. Jeden z workshopů s názvem „Migration as an inevitable destiny“ vedla přímo zástupkyně EGEA Ostrava Kristýna Zsemlovicsová, která se zaměřila na odsun německých obyvatel z měst v oblasti bývalých Sudet.

Nejen workshopy ale i poznávání krás Česka

Tradiční kongres, kromě workshopů, přináší také mnoho dalších aktivit. Nedílnou částí každého kongresu jsou exkurze. Někteří z účastníků se podívali na nejvyšší vrchol Jeseníků – Praděd. Další mohli poznat okolí Zlatých Hor, dozvědět se více o výskytu zlata v této oblasti a navštívit Zlatokopecký skanzen. Někteří studenti si udělali procházku k národní přírodní rezervaci Rejvíz. Další exkurze pak účastníky zavedly do jeskyně Na Pomezí, do Priessnitzových lázní v Jeseníku, do papírny ve Velkých Losinách, do města Šumperk nebo do elektrárny Dlouhé Stráně.
V průběhu kongresu měli účastníci možnost se zapojit do několika studentských vědeckých diskuzí na různá témata, prezentovat své zajímavé bakalářské práce nebo jiné vlastní výzkumy. Na kongresu nechyběl ani večer nazvaný „cultural fair“, kdy studenti představovali svou kulturu – především pak tradiční kroje, typické jídlo a pití.

EGEA Ostrava uvítá další členy

Zástupci EGEA z Ostravské Přírodovědecké fakulty se nebrání novým členům. Zapojit se mohou všichni, kteří mají zájem se účastnit podobných akcí, poznávat nové lidi, země, kultury a rozvíjet jak sami sebe, tak i ostravskou pobočku této mezinárodní organizace. Zástupce EGEA Ostrava mohou kontaktovat na facebookové stránce (EGEA Ostrava) nebo na mailu ostrava@egea.eu.