Pedagogická fakulta předala v květnu osvědčení dalším absolventům Univerzity třetího věku. Dvouleté programy úspěšně ukončilo 125 absolventů: 55 v přednáškovém cyklu zaměřeném na pedagogiku, psychologii, hudební a výtvarnou výchovu, 52 v cizích jazycích (Anglický jazyk pro mírně a středně pokročilé, Německý jazyk pro mírně pokročilé) a poprvé také 18 ve Výtvarném ateliéru. Úspěšně ukončit znamená splnit určité formální i studijní požadavky, jak to vyžaduje „francouzský“ model U3V (vyučují kvalifikovaní vysokoškolští pedagogové, výuka probíhá v budovách univerzity, univerzity nabízejí jen své programy akreditované MŠMT, účast studentů a jejich zapojení se sleduje, kontroluje) prosazovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Asociací univerzit třetího věku. Zájem o účast v našich programech každoročně roste, takže přiměřená náročnost neodrazuje. Musí však být vyvažována atraktivními tématy, empatickými lektory, podporováním společného prožívání. Tyto atributy potvrdily předávací akty, které probíhaly  náležitě slavnostně za přítomnosti proděkanky doc. Svobodové a se studentskou hymnou Gaudeamus igitur, zpívanou pěveckým sborem ostravského Gymnázia Olgy Havlové, vedeným naším studentem Lukášem Markem., ale také v neformální a vstřícné atmosféře. Vstřícnost a intenzivní spolupráci potvrdili garanti programů i zástupci absolventů. Unikátní vztahy se vytvořily zejména při studiu malby individuálním rozvíjením výtvarných dovedností, a to velmi pozoruhodných, jak ukazuje absolventská výstava.

Studenti oceňují radost ze společného sdílení a získávání nových znalostí, cítí pokrok v kognitivních schopnostech, zvyšují si sebevědomí*. Právě proto, po začátku  v r. 2012, kdy jsme začínali s jedním programem pro 45 posluchačů, nabízíme při zapojení téměř všech kateder fakulty pro další akademické období již 12 programů pro cca 300 posluchačů.

PaedDr. Tomáš Bouda, vedoucí Centra dalšího vzdělávání PdF OU

* FUSOVÁ, Nikol. Britský a francouzský model vzdělávání na univerzitách třetího věku. Ostrava, 2019. Bakalářská práce. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra sociální pedagogiky.