Ostravská medicína opět boduje

Autor: , 4. 4. 2016

Tentokrát díky proděkanovi LF OU pro lékařské obory, profesorovi Pavlu Ševčíkovi. Jeho publikace Léčba pooperační bolesti je nominována do soutěže vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově.


Profesor Pavel Ševčík, proděkan LF OU pro lékařské obory. FOTO: soukromý archiv Pavla Ševčíka / ze společenského večera kongresu Colours of Sepsis.

„Pooperační bolest se ročně týká nejméně 250 tisíc pacientů a je nežádoucí z mnoha důvodů. Přitom moderní medicína má k dispozici řadu prostředků, zejména léků, které dokážou akutní pooperační bolest účinně tlumit. A v České republice jsou tyto prostředky v široké škále k dispozici,“ přibližuje problematiku profesor Pavel Ševčík, spolueditor monografie a proděkan pro lékařské obory na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Komplexně zaměřený text, který by poskytl kvalitní základy léčby akutní bolesti pro odbornou veřejnost, v České republice chyběl. Proto se profesor Ševčík spolu s docentem Jiřím Málkem z 3. LF Univerzity Karlovy v Praze a kolektivem zaměřili právě na toto téma.

„Kniha je prakticky zaměřená, bez zdlouhavých a nudných teorií jde k jádru věci a poskytuje konkrétní návody, jak u různých typů pooperační bolesti u různých pacientských kategorií v různých situacích postupovat. Současně není objemná, čtenář se potřebné poznatky dozví na 149 stranách,“ uvádí Ševčík s tím, že kniha nabízí také organizační aspekty léčby pooperační bolesti ve zdravotnických zařízeních.

Kniha vznikla na základě dokumentu, který prof. Ševčík s kolegy zpracoval na výzvu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny v roce 2008. Odborná veřejnost text přijala s povděkem a padl tak i návrh na vytvoření monografie na základě tohoto textu. Už rok poté kniha vyšla v nakladatelství Mladá fronta a rychle zmizela z pultů, proto se jen v několika letech dočkala dalších dvou vydání.

Prof. Pavel Ševčík vedl tým, jenž připravil doporučený postup – tedy základ pro knihu. Na něm i na samotné monografii pak spolupracoval s docentem Jiřím Málkem ze 3. LF UK v Praze a dalšími 8 kolegy. „Troufnu si tvrdit, že v té době jsme již byli s kolegou Málkem protřelými autory a pořadateli úspěšných odborných knižních titulů a při přípravě tohoto projektu jsme se potkali u tématu, které nás oba dlouhodobě a intenzivně zajímá. Práce na knize nás hodně bavila,“ uzavírá Ševčík.

Monografie Léčba pooperační bolesti byla kolegiem děkana 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze nominována do Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK. Autorům gratulujeme k úspěchu a pro zájemce uvádíme celou bibliografickou citaci knihy:

Málek, Jiří; Ševčík, Pavel; a kol.: Léčba pooperační bolesti. 3. dopl. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014. 149 s. Edice: Aeskulap. ISBN 978-80-204-3522-4.

Související články: