Ostrava opět podpoří výjimečné vysokoškolské studenty v rámci programu Talent roku. Budoucí vědci, význační lékaři, umělci či další specialisté mohou být oceněni titulem Talent roku a získat také až sto tisíc korun. Město ocení vysokoškolské studenty, již mají trvalý pobyt na území Ostravy a studují na různých českých či zahraničních školách. Ocenění zpravidla pracují ve výzkumných týmech, publikují odborné články a jejich studijní výsledky jsou excelentní.

Přihlášky mohou studenti podávat do konce měsíce října, pravidla k podání návrhu naleznou zájemci na webu města.

A co patří mezi povinné přílohy přihlášky?

  • Životopis a motivační dopis (měl by obsahovat vedle informací o navrhovateli také charakter jedné až tří aktivit, kterých si nejvíce váží a které ukazují jeho potenciál).
  • Doklad o studiu na vysoké škole/na zahraniční univerzitě, vydá příslušné studijní oddělení.
  • Doložení studijního průměru dle kategorií.
  • Vědecké úspěchy, tvůrčí činnost.
  • Společensky prospěšná činnost neziskového charakteru.
  • Doporučující dopis garanta – vypracovaný vedoucím vědeckého týmu/pedagogem/děkanem/rektorem.

Mezi stipendisty města Ostravy byli v loňském roce Petr Dvořáček, doktorský student Aplikované informatiky a člen Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU, a Michaela Drgová, doktorská studentka Katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty OU.