Akademický den Ostravské univerzity je tradičně spojen se slavnostním předáváním Ceny rektora. Tou budou oceněni vynikající studenti a zaměstnanci univerzity za vědecké, sportovní i umělecké úspěchy v uplynulém akademickém roce.

Součástí Akademického dne je také pestrý doprovodný program. Originální přednášky ve stylu TEDx přednesou děkan Lékařské fakulty Rastislav Maďar a děkan Pedagogické fakulty Daniel Jandačka. Pokřtíme výroční LP Ostravské univerzity a knihu doktora Jiřího Junga Příběh budovy R. Zaposloucháme se do tónů Symfonického orchestru Fakulty umění. Po skončení oficiální části programu se s vámi v neformální atmosféře u občerstvení ve foyer Gongu rád setká sám rektor Jan Lata.

 

Přijďte slavit s univerzitou a akademickou obcí 8. listopadu od 14 hodin v multifunkční aule Gong. Abyste nezmeškali výuku, bude od 12 hodin vyhlášeno rektorské volno. Na akci není nutné se předem registrovat, stačí zkrátka přijít.

Vstup je samozřejmě zdarma, každý účastník bude mít navíc možnost vyhrát merch Ostravské. A když třeba nevyhrajete, nemusíte smutnit – na místě bude i stánek OUshopu, kde si merch, který se vám líbí, zakoupíte.