Proč vlastně otevřený přístup?
Myšlenka otevřeného přístupu se snaží navrátit vědeckému publikování jeho původní účel – šíření vědeckých informací a znalostí. Open access je publikačním modelem, jehož cílem je dosáhnout okamžitého, bezplatného, trvalého a svobodného online přístupu k výsledkům veřejně financované vědy a výzkumu.

Jakým způsobem se publikuje v režimu open access?
V současnosti existují tři varianty, jakým způsobem je možné otevřeně publikovat:

  • Zelená cesta (Green Open Access) spočívá v takzvané autoarchivaci odborného textu samotným autorem. Plný text vědeckého článku je (nejčastěji ve formě preprintu či postprintu) uložen v otevřeném, a tedy veřejně přístupném repozitáři (úložišti dokumentů či dat). Repozitáře mohou být oborově zaměřené či institucionální, tedy že obsahují publikační výstupy dané instituce.
  • Zlatá cesta (Gold Open Access) znamená, že autor publikuje vědecký článek v takzvaném otevřeném časopise. Za vydání článku je však často vyžadována platba publikačního poplatku (publication fee, APC – Article Processing Charge).
    V této souvislosti je možné se také setkat s pojmem hybridní časopis – tedy, že jen část publikovaných článků je dostupná v režimu open access, ostatní jsou k dispozici pouze po zaplacení předplatného časopisu.
  • Platinum Open Access umožňuje publikovat bez jakýchkoliv poplatků, a to v časopisech, jejichž vydávání financují univerzity či jiné výzkumné instituce ze svého rozpočtu.

Na co si musí dát autoři pozor?
V souvislosti s širokou nabídkou Open Access časopiseckých titulů se často skloňuje i stinná stránka otevřeného publikování, a to existence pochybných (někdy také „predátorských“) časopisů. Cílem vydavatelů těchto časopiseckých titulů není šíření vědeckých znalosti, ale především vlastní zisk. Zjednodušeně řečeno: tito vydavatelé jsou ochotní bez patřičného recenzního řízení publikovat jakýkoli článek, pokud autor zaplatí publikační poplatky. Pro začínající autory je ale mnohdy těžké poznat, zda se skutečně jedná o pochybný časopis. Vznikají proto různá doporučení, jak predátorské časopisy odhalit. Stručný návod, jak se vyhnout publikování v pochybných časopisech, naleznete i na stránkách Univerzitní knihovny.

Kam dál?
Pokud se chcete o otevřeném publikování dozvědět víc, zkuste navštívit stránky Univerzitní knihovny, kde získáte základní přehled nejen v otázce open access. Jsou zde dostupné i další zajímavé informace, které vám mohou pomoci se zorientovat v problematice publikování vědeckých textů.