Onomastický ŠRÁMEK 8. Hulváky a Hulváty prof. Šrámka

Autor: , 18. 5. 2016

Jsou Hulváky místem, kde žijí neurvalí a hrubí lidé? Nad záhadným názvem se několikrát zamýšlel profesor Rudolf Šrámek. A zpívá o něm také Jarek Nohavica v písničce Černá Ostrava


Dne 25. května 2016 obdrží prof. Rudolf Šrámek na slavnostním zasedání Vědecké rady Ostravské univerzity čestný titul doctor honoris causa v oboru onomastiky a dialektologie. Jméno prof. Šrámka je spojeno nejen s Hošťálkovicemi, kde prožil své dětství a mládí, ale také s ostravskou katedrou českého jazyka, kde v sedmdesátých letech 20. století působil a společně s doc. Naděždou Bayerovou položil základy současného onomastického výzkumu. V následujícím textu chci ukázat na příkladu jednoho „záhadného“ ostravského zeměpisného jména, jak náročná především na pramenný výzkum onomastikova práce je, ale především chci upozornit na preciznost a poctivost charakterizující dílo prof. Šrámka.

Když v roce 1970 tehdy šestatřicetiletý Rudolf Šrámek publikoval společně s profesorem Ladislavem Hosákem první díl dodnes nepřekonané práce Místní jména na Moravě a ve Slezsku (2. díl vyšel v roce 1980), toponymum Hulváky (místní část Ostravy) vysvětloval jako podobu množného čísla vytvořenou z příjmení Hulvák, které „snad patří k hulvát ,sprosťák, nevychovaný člověk, hrubián‘.“ Hulváky bychom tedy mohli vyložit jako ,ves hulvátů‘. Ve studii z roku 1973 věnované toponymu Ostrava a názvům připojených obcí již připustil, že výklad jména „je však velmi obtížný a dosud nejistý.“ Zvažoval vysvětlení z německého Hohlweg ,úvozová cesta‘ s poznámkou, že „scházejí však starší doklady“. O devět let později v encyklopedii Zeměpisná jména Československa, na níž se podílel společně s Ivanem Luttererem a Milanem Majtánem, napsal: „Jako oficiální název je jméno H. zapsáno až r. 1906, avšak v historických dokladech existuje už od konce 15. stol. jako jméno kopce a lesa. Pochází z něm. Hohlweg ,úvozová cesta‘.“

I přes moderní regulaci terénu je patrné, že Hulváky jsou opravdu na kopci – Jarek Nohavica zpívá “Z hulvackého kopce jede tramvaj prudce…”. Kde dnes vede rušná komunikace, procházela kdysi úvozová cesta od Nové Vsi na Ostravu. A ta dala jméno kopci i osadě.

Příště: Frývaldov, Cukmantl, Frýdberk – přejmenovávání po roce 1945

Související články: