Onomastický ŠRÁMEK 42. Živ(ý) potok, nebo Zyf?

Autor: , 5. 3. 2018

 

Vodní toky byly v minulosti velmi důležitými orientačními objekty, které mnohdy určovaly hranice mezi zeměmi, kraji, ale i mezi městskými částmi či pozemky. Podíváme se na původ názvu ostravského Zyfu, který od sebe odděluje Ostravu-Hrabůvku a Ostravu-Hrabovou.

Podle dokladu názvu získaného ze stabilního katastru pro Moravu a Slezsko z 1. poloviny 19. století – Ziw – by mohl být název interpretován jako Živ(ý) potok – tedy potok bystrý, často se rozvodňující – ale to pouze v případě, že bychom neznali okolnosti vzniku a charakter okolní krajiny.

Strouha pojmenovaná Zyf, která tvoří hranici mezi již zmíněnými městskými částmi, vznikla jako nástroj k odvodňování pozemků již na přelomu 16. a 17. století. Jedná se tedy o uměle vytvořený odvodňovací kanál, který sváděl vodu vypouštěnou z rybníků pryč z polí.

 

Je tedy mnohem pravděpodobnější, že název Zyf vznikl úpravou původního středohornoněmeckého obecného pojmenovaní pro mokré místo či bažinatý terén s potůčkem – Seifen, které se na území České republiky vyskytuje v několika adaptacích (např. Zejf, Zajfa), než že vznikl chybným zápisem názvu Ziw / Živ(ý). Je třeba zmínit, že podobu názvu, která je již několik desítek let oficiální, silně ovlivnilo místní nářečí, a tak se ze Seife stal Zyf.

 

Zdroj: <http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/>.

 

Příště – Karlův most v Beskydech?

Související články: