Onomastický ŠRÁMEK 22. Amerika blízká i vzdálená

Autor: , 2. 3. 2017

Amerika, Nový svět – pojmenování vzbuzující jen představu prestiže a vzdálenosti, nebo také průmyslu?


Často se na mapách českého území setkáme se jménem Amerika označujícím dělnické kolonie velkých průmyslových aglomerací 19. století. Využito je zde vážně myšlené či ironické přenesení prestiže a prosperity, kterými se Amerika a zejména USA v 19. a první polovině 20. století vyznačovala. Vedle prestiže byla charakteristická také vzdálenost a určitá nedosažitelnost tohoto kontinentu. Ameriky se proto často nacházely na okraji obcí, nebo byly mezi nimi a centry obcí ještě další pozemky. Dalším důvodem, proč jednotlivé objekty či prostory nesly toto pojmenování, byli tak zvaní Amerikáni. Jednalo se o jedince, kteří se vrátili z  Ameriky, stavěli si zde své domy a pěstovali plodiny pocházející z Ameriky jako na příklad brambory či kukuřici.

Konkrétně nalezneme Ameriku v Havířově-Prostřední Suché v dnes nezastavěném prostoru mezi ulicemi Životická, Na Bělidle, Modřínová a Podolkovická, přičemž původně byla oddělena od středu obce komplexem pozemků. Další Ameriku nacházíme v obci Stonava, městské části Ostrava-Koblov či v Bohumíně-Pudlově.

Užijeme-li v českém prostředí přeneseného pojmenování Ameriky – Nový svět, které je pro daný kontinent a především USA typické, také nemusí být řeč pouze o zahraniční lokalitě. V současné době je takto  na příklad pojmenována ulice v Havířově-Prostřední Suché. Původně však šlo o jižní část místní kolonie, která se nacházela zhruba v prostoru mezi dnešními Sušanskými rybníky a ulicemi Nový svět a U Pískovny. Se jménem Nový svět se rovněž setkáme na současné mapě Stonavy, kde označuje již nezastavěný prostor poblíž ulice Bažantice. Aktuálně se tento původní název odráží také v pojmenování autobusové zastávky Stovana, sídl. Nový svět.

Přehledná mapa oblasti Českého Těšína z roku 1946

Příště: New York, Nový York, Nový Jork, Ňu-Jork

Související články: