S koncem každého semestru se všem studentům nabízí zajímavá možnost ohodnotit vyučující a kurzy, které právě absolvovali. Tato činnost, skrytá pod slovem evaluace, dává studentům jedinečnou příležitost vyučující upozornit na případné nedostatky ve výuce, navrhnout úpravy předmětů anebo vyučující pochválit a potvrdit jim tak, že svou práci dělají dobře. Evaluace je v Portále OU otevřená od 24. ledna do 13. února.

Evaluace poslouží také samotným studentům a jejich osobnímu rozvoji. Pomáhá totiž každému reflektovat, co všechno se během semestru naučil. Díky hodnocení si studenti zrekapitulují celý semestr, zamyslí se nad prošlým učivem, stejně jako nad učebními metodami, se kterými se setkali. Konstruktivní kritika je tak přínosná oběma stranám.

Studenti často nechtějí výuku hodnotit, protože si myslí, že jejich názor nemá žádnou váhu, že nedokáží nic změnit. Opak je však pravdou. Připomínkami se zabývají a pečlivě je pročítají jak vyučující, tak vedoucí kateder, studijní proděkani i vedení univerzity. Vyučující se inspirují nápady studentů, vedení univerzity pomáhají názory studentů rozpoznat kvalitní vyučující a upozorní je na problematickou výuku. Proto je důležité, aby se do evaluace zapojilo co nejvíce studentů.

Chtěl bych všechny ujistit, že při evaluaci studentům zaručíme absolutní anonymitu. Nikdo se proto nemusí bát, že by byl za svůj názor perzekuován.

prof. Jan Lata, rektor Ostravské univerzity

Občas také zaznívá názor, že evaluace již na samotného hodnotícího studenta nemá vliv, jelikož daný předmět má již za sebou, a stává se tak pro něj minulostí. Ano, je to částečně pravda, nicméně kromě pomoci spolužákům, které absolvování předmětu teprve čeká (což je sám o sobě docela dobrý důvod evaluovat), může svým hodnocením student ovlivnit výkon nejen vyučujícího, se kterým se během studia ještě setká, ale také přístup vedení katedry. To relevantní připomínky může aplikovat také na jiné předměty.

Další obavou může být strach z porušení anonymity a případná negativní reakce vyučujícího. Podobné obavy však vyvrací sám rektor Ostravské univerzity. „Chtěl bych všechny ujistit, že při evaluaci studentům zaručíme absolutní anonymitu. Nikdo se proto nemusí bát, že by byl za svůj názor perzekuován. Naopak, evaluace jsou, jak pro vyučují, tak pro vedení univerzity, velmi efektivním nástrojem pro zkvalitňování výuky na naší univerzitě,“ připomíná rektor Jan Lata a vyzývá všechny studenty, aby se do hodnocení kvality výuky zapojili.

Proč akademici chtějí, aby studenti evaluovali výuku?