Věřte tomu nebo ne, ale Ostravská má svou univerzitní galerii. Dokonce nikoliv jednu, ale rovnou dvě! První se jmenuje Student, druhá GAFU a obě vytvářejí společný prostor pro prezentaci prací studentů a pedagogů. Dnes se zaměříme na tu první zmíněnou a také na studentskou výstavu Bezpečný prostor, která v ní od 26. ledna bude probíhat.

Navštivte výstavu studentů Pedagogické fakulty OU s názvem Bezpečný prostor, jejíž vernisáž proběhne 26. ledna v 16 hodin v budově na ulici Fráni Šrámka v rámci Dne otevřených dveří. Výstava je výstupem předmětů Prostorové výtvarné formy a Ateliérová tvorba – prostor. Studenti si celý projekt připravovali sami.

Galerie Student v současné době sídlí v budově Pedagogické fakulty na Fráni Šrámka, v minulém roce však získala i druhý výstavní prostor, a to v budově sportu nově postaveného City Campusu OU na Černé louce. Jen pro upřesnění, budova sportu je v areálu ta větší, s charakteristickým levitujícím běžeckým okruhem.

Tato galerie se soustřeďuje především na výstavní činnost regionálních umělců, tedy lidí, kteří jsou spojeni s Ostravou, ale i univerzitou samotnou. Od znovuobnovení činnosti galerie v roce 2018 tak návštěvníci mohli vidět například práci výtvarné pedagožky a umělkyně Dáši Lasotové, která v minulosti působila na Katedře výtvarné výchovy v Ostravě, ale i tvorbu současných pedagogů katedry. Svou práci zde tak předvedli například vedoucí katedry Milan Cieslar, všestranně zaměřená výtvarnice Gabriela Pienias, světově uznávaný malíř Pavel Forman, intermediální umělkyně zaměřující se na videomapping Jana Francová a další.

Studenti z Katedry výtvarné výchovy se podílejí na instalaci výstav a získávají tak praktické dovednosti, které mohou uplatnit ve své následné profesní praxi. Celý výstavní prostor je pak studentům k dispozici tradičně od května do konce prázdnin, kdy je celá galerie rezervována pro prezentaci jejich bakalářských a diplomových prací. Samotné obhajoby probíhají rovněž v prostoru galerie.

Naše galerie je aktivní na sociální síti Facebook, kde pravidelně informuje o nadcházejících akcích. Tou aktuální je výstava studentů Pedagogické fakulty s názvem Bezpečný prostor, jejíž vernisáž proběhne 26. ledna v 16 hodin na ulici Fráni Šrámka v rámci Dne otevřených dveří. Výstava je výstupem předmětů Prostorové výtvarné formy a Ateliérová tvorba – prostor. Studenti si celý projekt připravovali sami, včetně propagačního materiálu. Pomocnou rukou jim byla doktorka Jana Francová, která se stala spolukurátorkou této výstavy. Kurátorství si vyzkoušel i student Jaroslav Lichota. „Jedná se o náročnou roli. Je potřeba nejen schopností komunikace a organizace, ale i určitá míra tolerance a trpělivosti,“ říká o kurátorské práci Jaroslav. „Jsem vděčný za tuto příležitost. Příprava výstavy mi přinesla mnoho zkušeností a poznatků,“ dodává.

Pojem kurátor a jeho slovesný tvar „kurátorovat“ vychází z latinského curare – „starat se o něco/někoho“. Kurátorská práce je tedy spojena s péčí.

Galerie Student úzce spolupracuje s Galerií Fakulty umění, možnost se zde prezentovat mají jak studenti FU, tak jejich vyučující. Zmiňme například významného ostravského malíře Daniela Balabána a jeho kolegu z Katedry malby Iva Sumce, jehož práci nyní můžete vidět v ostravském Domě umění.

V galerii ovšem vystavují i zahraniční umělci, výrazná je především spolupráce s polskými a slovenskými umělecky zaměřenými fakultami. Nezřídka se zde realizují mezinárodní výstavní projekty, takže i v této malé galerii máte možnost pokochat se kupříkladu současným japonským uměním.

Jak taková galerie funguje?

Každá instituce potřebuje svého šéfa. Stejně tomu je i v případě Galerie Student. Vedoucím galerie je doktor Tomáš Koudela, literát a výtvarný teoretik, který kurátoruje většinu zdejších výstav. O tom, koho a co bude galerie prezentovat, však nerozhoduje sám. Od toho tu je galerijní rada, jíž je součástí. Ta je sestavena ze dvou akademických pracovníků, tajemníka fakulty a dvou studentů.

Ke každé výstavě, která se zde koná, vzniká umělecký katalog. Projekty bývají doplněné o doprovodné přednášky a vzhledem k tomu, že se galerie nachází ve skutečnosti na chodbě, tak se procházející studenti setkávají se současným uměním každý den. V čase epidemie Covidu se galerie musela stejně jako všechny ostatní výstavní instituce vypořádat s tím, jak vystavená díla dostat k divákovi. Galerie reagovala okamžitě a do svého programu zařadila online přenosy z vernisáží a streamované komentované prohlídky.

Na závěr i trocha historie. Jak jsme si řekli, Galerie Student je dnes soustředěna pod Pedagogickou fakultou OU, nebylo tomu tak ale vždy. Galerie vznikla v roce 1993 a fungovala jako výstavní prostor pro celou univerzitu. Všichni pamětníci (myšleno absolventi) vědí, že Pedagogická fakulta OU původně sídlila v centru Ostravy na ulici Českobratrská. Tehdejší studenti pedagogiky tedy na své předměty docházeli do dnešní budovy B. A když se fakulta roku 2017 stěhovala do „Mariánek“, vzala s sebou právě i galerii. V budově Fakulty sociálních studií se tak utvořil prostor pro vznik další galerie, a tou se stala Galerie Fakulty umění neboli GAFU. O té si však povíme někdy příště.