Začátkem roku, konkrétně 11. ledna, proběhla na Fakultě sociálních studií volba kandidátky na jmenování děkankou. Jedinou uchazečkou byla současná děkanka Fakulty sociálních studií doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D. Tu členové Akademického senátu Fakulty sociálních studií jednohlasně navrhli na funkci děkanky. Po jmenování rektorem tedy může započít její druhé funkční období. Pod zkušeným vedením děkanky Alice Gojové fakulta funguje již od roku 2016.

Alice Gojová se na FSS, kde působí již od roku 1998, věnuje především komunitní sociální práci a sociální práci s rodinou. Děkanka se těší respektu a uznání jak v České republice, tak v zahraničí. Působila také na mnoha evropských univerzitách.

Děkanka FSS vyniká ve vědecké činnosti, mimo jiné patří mezi přední odbornice na problematiku sociálních inovací, které představují důležitou součást moderního pojetí sociální politiky. Pod pojmem sociální inovace si lze představit originální řešení problému, na kterém většinou spolupracuje několik aktérů, a zároveň se aktivně podílí znevýhodněné skupiny obyvatel. Sociální inovace mají nejenom zcela zásadní přínos pro společnost, ale také mohou zajistit přínosy ekonomické.

Jako konkrétní případy sociálních inovací uveďme například projekt Rapid Re-housing, který zajistil 50 rodinám s dětmi, které se ocitly v bytové nouzi, nové bydlení nebo kampaň Noc venku, jejímž cílem je zviditelnit pouliční bezdomovectví a vyjádřit tak podporu lidem, kteří venku na ulici nocují pravidelně. Na realizaci a vyhodnocování těchto projektů se FSS aktivně podílí. Dále můžeme zmínit projekt policejních buněk neziskové organizace Vzájemné soužití, ve které v minulosti Alice Gojová působila jako sociální pracovnice. Je tedy jasné, že kromě výzkumu celá FSS pod vedením Alice Gojové zůstává stále ve spojení s realitou sociální práce a zároveň aktivně přispívá ke zlepšení sociální situace v regionu.