Všichni, kteří procházeli okolo Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, mohli od 15:00 vidět několik studentů a akademiků, jak symbolicky opečovávají svobodu a demokracii. Po hodinovém čištění pamětní desky se k pietní události přidali další návštěvníci.

Deska samotná byla na fakultu umístěna před dvěma lety a představuje spojení lidí a jejich společnou sílu, která může předznamenat mnohé změny.

Jako první si vzal slovo předseda Studentské komory Akademického senátu Lukáš Slovák z Pedagogické fakulty. Kromě poděkování všem přítomným, vyjádřil za sebe i všechny další studenty důležitost této akce. „Tento den je významnou událostí. Právě dnes jsem si znovu uvědomil to, že mám právo svobodně studovat a vzdělávat se. V minulosti tomu tak být nemuselo a ani nebylo. Já, stejně jako spousta dalších studentů v této době, máme možnost vycestovat do států po celém světě a naučit se něco nového. Je to skvělá šance pro všechny.”

Téma svobody ve společnosti neustále rezonuje. V Evropě je to obzvláště ve spojitosti s běloruským režimem či situaci v Polsku. Ostravská univerzita v této souvislosti poskytla v letošním akademickém roce stipendium pěti perzekuovaným studentům z Běloruska. Jeden z nich promluvil i na tomto happeningu.

Student mluvil ve svém rodném jazyce a jeho slova byla překládána do češtiny. Jeho díky patřilo univerzitě, za to, že mohl ze své vlastní iniciativy pronést řeč a mluvit o věcech, jako je svoboda a demokracie. „Podstatou svobody je možnost mít možnost. Možnost mluvit a jednat, možnost měnit sebe sama a své okolí. Bohužel Lukašenkův režim se snaží už 26 let tuto možnost lidem odebírat. Být svobodný neznamená žít ve svobodné zemi. Pokud se v duchu stal člověk svobodným, není možné mu tuto svobodu odebrat. Svoboda je záležitost duchovní. Běloruský národ už dokázal celému světu, že Bělorusové jsou svobodný národ. Ať žije Bělorusko,“ pronesl.

Pokud se v duchu stal člověk svobodným, není možné mu tuto svobodu odebrat. Svoboda je záležitost duchovní.

Jako poslední promluvil rektor univerzity Jan Lata. Připomněl, že svoboda není samozřejmá. „Muselo se o ni bojovat a několik stovek nebo desítek kilometrů od nás se to stále děje,“ upozornil Jan Lata a doplnil, že by si přál, aby se tato akce konala každý rok a aby se stejně jako o tuto pamětní desku pečovalo i o svobodu a demokracii.

Happening byl ukončen českou hymnou, kterou zazpívala studentka Ostravské univerzity Isabela Ufrlová. Pan rektor všechny na závěr pozval k přípitku a k zapálení svíček.

foto: Jana Greplová