Jak se měnilo životní prostředí v našem regionu posledních 30 let? Jaké organismy osidlují pohornickou krajinu a jak působí stav životního prostředí na psychiku obyvatelstva? A jakou roli hrají humanitní obory při výzkumu životního prostředí? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky budou hledat v úterý 30. listopadu od 18 hodin akademici ze tří různých fakult Ostravské.

Diskuse je součástí série debat s akademiky pořádaných v rámci oslav 30. výročí založení Ostravské univerzity. Sledovat ji můžete přímo v Centru PANT anebo online na facebooku Ostravské či jejím Youtube kanále. Otázky již teď můžete pokládat prostřednictvím platformy sli.do.

Debaty o stavu, zkoumání, proměnách a specifikách životního prostředí v našem regionu se zúčastní docentka Steriani Elavsky z Pedagogické fakulty OU, docent Petr Kopecký z Filozofické fakulty OU a docent Aleš Dolný z Přírodovědecké fakulty OU. Debatu bude moderovat děkan Přírodovědecké fakulty OU Jan Hradecký.

„Ostravská univerzita bude slavit své kulaté výročí po celý akademický rok. Postupně otevíráme šest nejpalčivějších společenských výzev, k jejichž řešení chce naše univerzita přispět. Propojíme akademiky různých oborů při hledání řešení společenských problémů. Společně se studenty budeme pomáhat na konkrétních místech a posilovat vztahy s Ostravany a Ostravou, kterou chceme představit jako atraktivní a studentské město,“ popsala mluvčí OU Lucie Fremrová koncepci oslav.

Kromě již předcházejícího tématu vzdělávání a současného životního prostředí se bude univerzita věnovat sociální práci, kultuře, zdraví a také budoucnosti transformující se Ostravy.

Medailonky hostů debaty:

Doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D.
Působí na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity na Katedře studií lidského pohybu a v Centru diagnostiky lidského pohybu. Mezi její oblasti zájmu patří především psychologie sportu a pohybové aktivity, kinantropologie a veřejné zdraví. Přednáší i na Masarykově univerzitě v Brně.

Doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Vystudoval obor systematická biologie a ekologie na Přírodovědné fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a nyní působí jako vedoucí na Katedře biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Věnuje se ekologii, hydrobiologii a ochraně biodiverzity. Z výzkumného pohledu ho zajímají otázky, které se týkají ekologie, bioindikace a ochrany sladkovodních ekosystémů, včetně ojedinělých fenoménů a paradoxů života ve vodách hornické krajiny.

Doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Vyučuje na Katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity.  Na téže fakultě působil i jako předseda akademického senátu a později proděkan. Mezi jeho hlavní oborová zaměření patří angloamerická literatura, literatura o přírodě a ekokritika. Byl spoluzakladatelem a koordinátorem Koalice za přírodu Beskyd, která v devadesátých letech vystupovala proti otevření Dolu Frenštát. Od roku 2014 je také radním v Rožnově pod Radhoštěm.