Ochutnejte vědeckou kávu s Janem Hradeckým

Autor: , 18. 2. 2020

Letošní zima byla na sníh poněkud skoupá, toho jsme si všichni všimli. Podívejme se ale na tuto problematiku z vědecké perspektivy. 27. února od 18:00 v Aule na Českobratrské ulici jsme si pozvali Na kafe s… Jana Hradeckého, odborníka z PřF.


„Kam se poděl sníh?“ Zní vám to jako věta, kterou jste si během zimy několikrát zopakovali? O ladovské zimě jsme si mohli letos nechat zdát, za okny nás vítalo sychravo nebo počasí předjímající jaro. Čím je způsobená rekordně teplá zima? A jaký bude mít dopad na přírodu v průběhu roku? Nad klimatickými otázkami se pozastaví doc. Jan Hradecký, díky kterému se podíváme nejen na důsledky problému, ale především na jeho příčiny.

Jan Hradecký vystudoval Ostravskou a Masarykovu univerzitu. Je habilitovaný v oboru fyzická geografie a geoekologie. Zabývá se problematikou vývoje krajiny, paleoenvironmentálními změnami a reakcí různých složek krajiny na ně, zvlášť se věnuje otázkám vývoje říční krajiny. Byl vedoucím katedry fyzické geografie geoekologie PřF OU. Nyní je děkanem, vysokoškolským učitelem a garantem studijního programu environmentální geografie na téže fakultě Ostravské univerzity.

Akce je financována z projektu HR Excellence in Research na Ostravské univerzitě, registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006225.

Na kafé s… je cyklus veřejných přednášek a diskuzí s vědci z Ostravské univerzity, kterými chceme nejširší veřejnosti přiblížit vědu a výzkum na naší univerzitě a pootevřít tak i více dveře vaší zvídavosti a touze po hlubším poznávání a porozumění světu, lidské společnosti i přírodě. Ponořte se s Ostravskou univerzitou do hlubin poznání našeho komplikovaného světa z nejrůznějších úhlů.