Ivona Březinová (1964) se svým obsáhlým dílem významně podílí na podobě současné české literatury pro děti a mládež. Tvorbou, představující dnes víc jak stovku titulů zahrnující většinu žánrových oblastí, oslovuje všechny věkové kategorie dětí. Volbou aktuálních témat nezřídka zaujme i dospělé čtenáře a je oceňována právě pro svou citlivost k soudobému životnímu stylu a k potřebám dětí, které z něj vyplývají. Ivona Březinová věnuje svůj čas nejen vlastní tvorbě. Její společenské aktivity zahrnují kontakty s nastupující generací autorů, kterou její tvorba inspiruje, stejně jako literární besedy pro ni představují přínosný dialog se čtenářskou obcí. Jedno takové příjemné setkání jsme si dopřáli a rádi se o něj podělíme.

Volbou aktuálních témat nezřídka zaujme i dospělé čtenáře a je oceňována právě pro svou citlivost k soudobému životnímu stylu a k potřebám dětí, které z něj vyplývají.

Ivona Březinová vnímá psaní jako velkou životní výhru a šanci setrvávat v kontaktu s věkem dětství, který většina z nás považuje za šťastné údobí svého života. V rozhovoru nás nechala nahlédnout nejen do zákulisí vlastního tvůrčího procesu, ale také do vztahů mezi autorem a ilustrátorem, autorem a nakladatelem. Psaní je pro Březinovou stále radostí a příležitostí objevovat nové výzvy. Prozradila, co by si ráda ještě v dané tvůrčí oblasti splnila a jaké nápady zatím leží v šuplíku. Zazněly dotazy z publika a v nich se kromě jiného rozhovor stočil k obecnější představě dětské knihy, čtenářství, k oblibě konkrétních knih autorky a k její vlastní čtenářské volbě. Ačkoliv vnímáme Ivonu Březinovou jako nepřehlédnutelnou součást domácího kulturního dění, v besedě rovněž zaznělo a nemělo by zapadnout, že její tvorba vstupuje díky překladům neméně významně i do kontextu evropské kultury. Nezbývá než doufat v další pozoruhodná setkání nad knihami, ať už v energií překypující řeči přímé, nebo v literárně působivé řeči nepřímé, v řeči příběhů nejen o dětech, ale zvláště pro ně.

Ivona Březinová vnímá psaní jako velkou životní výhru a šanci setrvávat v kontaktu s věkem dětství, který většina z nás považuje za šťastné údobí svého života.

Záznam besedy je dostupný na Facebooku katedry pro všechny, kteří neměli možnost se připojit, a přece by rádi nahlédli do psaní dětských knížek.