Lékařská fakulta Ostravské univerzity otvírá přípravný kurz pro uchazeče o studium na lékařské fakultě. Případným uchazečům pomůže lépe se připravit na přijímací řízení. Kurz je určen nejen potenciálním studentům medicíny, ale i uchazečům se zájmem o studium nelékařských studijních programů.

Kurz vedou zkušení vyučující přímo z ostravské lékařské fakulty, jenž přednáší střídavě biologii, chemii a fyziku. Z jednotlivých okruhů jsou pak vybírány otázky do testů přijímací zkoušky. V každém odborném bloku pak budou mít potenciální uchazeči možnost vyzkoušet si odpovědět na vzorový cvičný test. Okruhy i konkrétní program kurzu obdrží účastníci po jeho zahájení.

Zájemci se mohou hlásit do kurzu pouze prostřednictvím e-přihlášky, a to až do 30. září 2021. Cena kurzu se odvíjí v závislosti na zvolených okruzích. V případě, že budou uchazeči absolvovat kurz celý, vyjde je na 5 500 korun.

 

Veškeré potřebné informace najdou zájemci na našem webu: Přípravný kurz pro uchazeče o studium na LF OU / Celoživotní vzdělávání / Lékařská fakulta OU (osu.cz)