Nové možnosti studia v zahraničí

Autor: , 29. 6. 2017

Zejména studentům historie se naskýtá zcela nová možnost studia a budoucího uplatnění. Katedra historie FF OU otevírá nový navazující magisterský obor Středoevropská historická studia.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Katedra historie FF OU otevírá nový navazující magisterský obor Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a slovenské dějiny. V rámci oboru studenti vycestují na dva semestry do zemí partnerských univerzit v Polsku a na Slovensku.

Nejenže studenti poznají sousední zahraniční univerzity, ale především získají neocenitelné znalosti z oblasti historie, kultury a identity středoevropských zemí v širším kontextu, které budou moci uplatnit v praxi. Hlavním přínosem studia, které se svým charakterem blíží modelu „multi degree“, je možnost uplatnění v České republice, Polsku nebo na Slovensku. Během studia se posluchači hlouběji seznámí s historií a kulturou dané země a osvojí si znalosti specifické pro danou zemi jako je například legislativa spojená s archivnictvím, vědecké metody a fungování knihoven a odborných pracovišť apod. Absolventi budou připraveni najít si zaměstnání ve všech třech zemích, šance na uplatnění v oboru se tak mnohonásobně zvyšuje.

Mezinárodní studium spojuje tyto tři univerzity: katedru historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity, katedru histórie Filozofické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Institut Historii Uniwersitetu Śląskiego w Katowicach. U uchazečů se předpokládá znalost národních dějin i základy jazyka, každý student v průběhu studia stráví jeden semestr na univerzitě v Katovicích a jeden na univerzitě v Bánské Bystrici, kde se podrobněji seznámí s vývojem historiografie, trendů, směrů a škol historického výzkumu dané země a prohloubí si znalost tamního jazyka. Po ukončení studia, které trvá standardně dva roky, obdrží absolvent diplom domovské univerzity a osvědčení o absolvování na partnerských univerzitách.

Zájemci z řad bakalářů se mohou hlásit prostřednictvím elektronické přihlášky od 26. 6. do 20. 8., přijímací zkoušky se budou konat 28. 8. Podrobnější informace k přijímacímu řízení a podmínkám studia naleznete na stránkách Filozofické fakulty OU, tak neváhejte, přihlásit se můžete již nyní.