Ostravská slaví 30. narozeniny, buďte u toho s námi! V pondělí se v ostravském Centru PANT sejdou akademici ze tří různých fakult, aby společně prodiskutovali výzvy spojené se vzděláváním. A vzdělání, to je s Ostravskou přímo bytostně spojeno. Pedagogická fakulta stála u zrodu naší univerzity a za desítky let své existence vzdělala a vychovala tisíce učitelů, kteří dnes formují novou generaci národa. A stejně tak další fakulty hrají v tomto směru důležitou roli v našem regionu. Všechny vzdělaly celou řadu odborníků v nejrůznějších oblastech a také za posledních třicet let pomohly přeměnit tvář Ostravy z průmyslového centra na studentské, moderní a dynamické město.

Sérii diskuzí ke 30 letům Ostravské zahájí 18. října v 18:00 v Centru PANT trojice akademiků: profesor Vladimír Baar z Přírodovědecké fakulty, docentka Alena Seberová z Pedagogické fakulty a doktor Martin Tomášek z Filozofické fakulty. Na té působí také moderátor debaty docent Petr Kopecký. Jak se za poslední dekády vzdělání proměnilo? Jakým výzvám čelí současní pedagogové? Existují rozdíly ve vzdělávání mezi regiony? Jak univerzita dokáže spolupracovat s pedagogy – absolventy? Přijďte najít odpovědi a poslechnout si názory odborníků z různých oborů.

Debata se koná v rámci oslav 30. výročí založení univerzity. „Ostravská univerzita bude slavit své kulaté výročí po celý rok. Postupně otevřeme šest nejpalčivějších společenských výzev, k jejichž řešení chce naše univerzita přispět. Propojíme akademiky různých oborů při hledání řešení společenských problémů. Společně se studenty budeme pomáhat na konkrétních místech a posilovat vztahy s Ostravany a Ostravou, kterou chceme představit jako atraktivní univerzitní a studentské město,“ popsala mluvčí OU Lucie Fremrová koncept oslav. Ostravská bude postupně otevírat témata vzdělání, životního prostředí, sociální práce, kultury, zdraví a také budoucnosti transformující se Ostravy.

Medailonky hostů debaty:

Doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D. se specializuje na problematiku učitelské profese a vzdělávání učitelů, vyučuje obecnou didaktiku a metodologii pedagogiky. V současné době působí na katedře preprimární a primární pedagogiky a v Centru pedagogického výzkumu PdF OU. Je externí členkou vědecké rady PdF Univerzity Karlovy a redaktorkou české sekce mezinárodního odborného časopisu The New Educational Review.

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. po studiích na Univerzitě Palackého nastoupil na dnešní Wichterlovo gymnázium v Ostravě-Porubě, kde učil bezmála jednu dekádu češtinu a filozofii. Od roku 2001 působí na Katedře české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Přestože jeho hlavní odbornou orientací zůstávají dějiny české literatury 19. století, stále více se jako didaktik literatury věnuje přípravě budoucích učitelů. S tím koresponduje i jeho druhé zaměstnání, jako porubský místostarosta má ve své gesci především oblast vzdělávání, kde se snaží podporovat modernizační trendy. Zároveň se aktivně zapojuje do procesu inovace výuky na Ostravské univerzitě.

Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. na Ostravské univerzitě působí od jejího vzniku, v letech 2000-2019 vedl na Přírodovědecké fakultě Katedru sociální geografie a regionálního rozvoje, vyjma let 2004-2007, kdy byl rektorem Ostravské univerzity. Pracoval na Výzkumném ústavu rozvoje oblastí a měst v Ostravě, poté nastoupil v roce 1985 na Pedagogickou fakultu, na jejíž transformaci v Ostravskou univerzitu se podílel ve funkci místopředsedy Akademického senátu. Mezi jeho hlavní obory patří politická a kulturní geografie, na jejichž bázi vybudoval samostatný interdisciplinární studijní program, který má všechny tři stupně i práva udělovat vědecko-pedagogické tituly docent a profesor. Výzkumně se zaměřuje především na politické a kulturní proměny v postsovětském prostoru.