S nápadem vytvořit kalendář přišly studentky programu speciální pedagogika a jejich vyučující doktorka Edita Satinská. A protože Centrum Pyramida nemá na starosti jen podporu uchazečů a studentů se specifickými potřebami, ale i osvětovou činnost, tak se tohoto nápadu chopila Kateřina Žvaková, která se postarala o koordinaci a realizaci celého projektu.

„Cílem kalendáře je připomenout nejen studentům a zaměstnancům univerzity, ale i široké veřejnosti významné události, dny a osobnosti, které přispěly nebo stále přispívají k rovnému zacházení a přístupu osob s postižením a ke zlepšování kvality jejich života. A také šířit osvětu o tom, že i studenti s postižením mohou studovat vysokou školu a zapojit se do běžného života. Grafickou inspirací pro nás byl kalendář pro nevidomé a slabozraké a velké díky také patří našemu studentovi Leonardu Kramárovi, bez kterého bychom to nezvládli,“ shrnuje Kateřina Žvaková.

Dívejte se kolem sebe, jestli někdo z vašeho okolí nepotřebuje pomoct a nezavírejte oči. Nikdy nevíme, kdy budeme potřebovat pomoci my sami.

Za povšimnutí stojí hlavně tyto prvky:

  • Přední strana z pauzovacího papíru evokuje zhoršené vidění.
  • Ukázku Braillova písma na přebalu můžete zkusit přečíst hmatem.
  • Díky použití žlutého papíru vzniká větší kontrast písma a tím zlepšení čitelnosti pro slabozraké.
  • Zmenšující se číslice a písmo vychází z optotypové tabule logMAR ETDRS na měření zraku a představuje odlišnosti vidění osob se zrakovým postižením.
  • Celý kalendář je pojat minimalisticky, což eliminuje rušivé prvky.
  • Důraz jsme kladli i na ekologičnost, kalendář má minimální ořez, ušetřil se tak materiál.

Co o kalendáři říkají studenti, kteří spolupracovali na jeho vzniku?

„Rád pracujem na projektoch, ktoré sú pre mňa výzvou a kde som donútený informovať sa o danej tématike s ním spojenou. Okrem grafiky ma baví práca s ľuďmi. Práve preto mi bolo sympatické, keď ma Centrum Pyramida oslovilo na spoluprácu pri tvorbe tohto kalendára. Verím že výsledok našej práce splní svoje poslanie,“ říká o práci na kalendáři Leonard Kramár, který je studentem druhého ročníku navazujícího magisterského studia knižního designu a animace na Ostravské univerzitě a který zároveň pracuje pro Poradenské centrum OU jako studentský ambasador Fakulty umění.

„Díky studiu vysoké školy jsem začala více vystupovat ze své komfortní zóny a čelit novým výzvám. Práce na tomto projektu nepochybně výzvou byla, a myslím, že jsme se s ní všichni skvěle vypořádali. Když nám paní doktorka Satinská tuto možnost nabídla, viděla jsem v ní příležitost vyzkoušet zase něco nového. Díky projektu jsem získala plno teoretických poznatků, ale i zkušeností v podobě týmové spolupráce na opravdovém projektu. Velkou motivací pro mě byl i fakt, že se nejednalo pouze o projekt v rámci studia, ale o něco většího, co má hlubší smysl a využití,“ doplňuje studentka speciální pedagogiky Marie Fojtíková s tím, že věří, že nový kalendář svůj smysl naplní a pomůže osvětě v této problematice.

„Chtěla jsem se podílet na tvorbě něčeho nového, a tak získat nové zkušenosti. Zajímalo mě, jak bude kalendář vypadat, co bude obsahovat a jak bude probíhat realizace toho projektu, “ uzavírá studentka speciální pedagogiky Grażyna Zolich, pro kterou byla spolupráce s novými lidmi výzvou, stejně jako samotná práce na kalendáři.

A kde a jak kalendář získat?

Velkým přáním od začátku bylo, aby výtěžek z prodeje kalendáře šel na pomoc organizacím podporující osoby se zdravotním postižením nebo omezením. Protože je ale velmi těžké vybrat si jen jednu organizaci, rozhodli jsme se, že to necháme na VÁS!

Pokud budete mít o kalendář zájem, vyzvedněte si ho buď v Centru Pyramida (Bráfova 3, Univerzitní knihovna) nebo na sekretariátu Katedry speciální pedagogiky a přispějte jakoukoliv částku na vámi zvolenou organizaci. Jde to přeci na dobrou věc, tak proč neudělat dobrý skutek.

Pár tipů na organizace, se kterými spolupracujeme: