Mezinárodní soutěž autorských knih pro studenty vysokých uměleckých škol a pedagogických fakult pořádá už po třetí Ateliér Knižní design Fakulty umění Ostravské univerzity. Vyhlášení vítězných a oceněných prací proběhne na vernisáži výstavy ve středu 15. května v 17 hodin v Galerii Fakulty umění Ostravské univerzity (GAFU). Výstava potrvá do 14. června.

Letošní ročník mezinárodní studentské soutěže BookVision potvrzuje narůstající tendenci zájmu studentů a nadále se rozšiřující geografický dosah soutěže. Do třetího ročníku přihlásili studenti ze 37 škol čtrnácti zemí světa 152 prací – odborná porota vybrala 88 z nich na výstavu v GAFU a udělila ocenění dílům v každé kategorii (autorská kniha, kniha‐objekt a volná média).

Soutěž pravidelně reflektuje aktuální tendence a témata, která studenti zpracovávají ve formě autorských knih, a zjišťuje zároveň aktuálnost samotného média knihy v rámci výtvarného umění. Kniha je předmět, který, díky prostorové nenáročnosti a relativně snadné možnosti expedice, téměř odkudkoli umožňuje prezentovat autorské knihy, knižní objekty a příbuzné projevy společně ve velkém počtu v prostoru standardní galerie.

„Je velmi zajímavé sledovat, jak se některé tendence, přístupy a otázky opakují u mladých umělců z různých zemí a škol, jak tím kniha nese a tvoří určitou generační výpověď. Častou formou jsou fanziny, experimentální a autorská poezie, nejrůznější druhy deníků, nechybí hravé materiálové, grafické a typografické experimenty, zapojení umělé inteligence a digitálních technologií, konceptuální projekty i obrazové autorské knihy,“ popisuje kurátorka výstavy Julie Kačerovská.

Autoři řeší témata, která se jich bytostně dotýkají ve spojitosti s osobním životem, vztahy, ať už k ostatním lidem, ke světu či místu, nebo pro ně přestavují vyrovnání se s minulostí i současným děním a nejrůznějšími společenskými tématy.

Kolektivní prezentace, která vznikla díky soutěži BookVision 2024, vypovídá také o rozmanitosti kultur, a to nejen obsahem a tématy, ale i zvolenými písmy, papírem, formátem, tiskem, vazbou a dalšími použitými materiály a prvky. To vše dohromady vytváří výsledný dojem a prožitek ve chvíli, kdy můžeme vzít knihy do ruky, což je stěžejní moment celého projektu.

Dejte vědět o své účasti přátelům prostřednictvím facebookové události.