Modul HR – personální konzultant je zcela výjimečný svým pojetím. Především je více zaměřený na praxi a vyučující jsou z řad profesionálních personálních konzultantů vybraných firem Moravskoslezského kraje. „Modul HR je místem, kde si člověk oddychne od školní teorie a dozví se zajímavé poznatky o personalistice přímo od lidí z praxe,“ uvedl absolvent modulu Tomáš Grmela, který po absolvování našel uplatnění v personální agentuře ADECCO.

Všichni absolventi se shodují, že největším přínosem je přímý kontakt s praxí a možnost vyzkoušet si nastartování vlastního nápadu – projektu, který si student musí nastavit a domyslet do posledního detailu, aby byl životaschopný a obstál před kolegy a před komisí z řad manažerů firem.

Snad nejlépe podstatu modulu vystihují slova další absolventky Markéty Storkové „HR modul představuje řadu příležitostí. Příležitost poznat sám sebe skrz účast v modelovém assessment centru, příležitost navázat cenné kontakty prostřednictvím praxe i příležitost nahlédnout na problematiku HR z perspektivy zaměstnanců, a to v rámci četných exkurzí do firem různého zaměření. Lidé z praxe zde studentům předávají své teoretické znalosti i praktické zkušenosti, učí je umění prodat sám sebe, využít svůj potenciál a umět ho najít a správně využít také u ostatních.“

Nauč se lepší sebeprezentaci
Pokud personalistika není přímo tím oborem, který by tě zajímal, přesto je modul HR – personální konzultant přínosný pro každého bez rozdílu. V rámci modulu si studenti vyzkouší výběrová řízení nanečisto, získají představu o firemních a personálních procesech, základech managementu při tvorbě vlastního projektu, naučí se sebeprezentaci. V neposlední řadě naváží cenné kontakty i přátelství a získají více sebevědomí při vstupu na trh práce.

Co studenty konkrétně čeká?
Modul je dvousemestrální a skládá se celkem ze čtyř informačně-praktických předmětů (Organizační kultura; Personální procesy související se strategií a řízením organizace; Řízení pracovního výkonu, motivace, rozvoj kariéry; Trendy rozvoje technik lidských zdrojů, kreativita a sebeprezentace)

Součástí modulu je také 100 hodin praxe u vybraných zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji, na závěr pak studenti absolvují simulovaný výběrový pohovor, kde představí svůj projekt. Po úspěšném absolvování všech součástí modulu získávají studenti profesně rozšiřující osvědčení „HR – personální konzultant“, zároveň za absolvování získávají standardní kreditní hodnocení.

Jak se do modulu přihlásit?
Přihlášku do modulu můžete podat Vám již známou cestou prostřednictvím e-přihlášky ke studiutermínu od 17. 12. 2018 do 3. 2. 2019. Počet míst v modulu je omezen, proto s přihláškou příliš neotálejte, zájem je každoročně vysoký. Po přihlášení vyberte z nabídky Fakulta: „FFI – Filozofická fakulta“ obor s názvem „HR – personální konzultant“.

Krokem dvě je pak zaslání stručného životopisu a odpovědí na dvě následující otázky:
Co vím o oblasti HR (Human Resources), příp. jaké s ní mám zkušenosti?
Jaká očekávání mám od modulu HR-personální konzultant?

Odpovědi a CV pošlete ze svého studentského emailu na adresu garantky modulu: lucie.dokoupilova@osu.cz. To vše rovněž v termínu od 17. 12. 2018 do 3. 2. 2019.