Stres, nervozita a jiné nepříjemné pocity každého z nás čas od času potkávají v různé míře podle situace, ve které se nacházíme. Události posledních týdnů pohnuly masou lidí. Některé z nás vyburcovaly k pomoci a aktivitě, některé z nás možná ochromily. Neměli bychom zapomínat, že naše vlastní zdraví, fyzické i psychické, je základem, bez kterého nemůžeme pomáhat těm, kteří to potřebují.

Téměř okamžitě po tom, co k nám dorazily zprávy o vážné situaci na území Ukrajiny, se objevily různé projevy sounáležitosti s lidmi, kteří se ocitli ve válce. Začaly se shromažďovat potřebné věci, které by mohly pomoct, objevily se sbírky a dobrovolníci. Jednou z forem pomoci na naší univerzitě se staly i benefiční lekce jógy, které pořádá naše studentka, Klára Kuběnová. Jsou pomocí nejen finanční, ale i duševní pro všechny, kteří to potřebují. Klárku můžete potkat na Lékařské i Pedagogické fakultě, studuje totiž dva obory najednou – fyzioterapii a speciální pedagogiku. K józe se dostala asi před pěti lety tak trochu náhodou přes Jūjutsu, které trénuje.

Každý může pomoct jinak, já můžu pomoct tímhle jak Ukrajincům, tak i nám studentům tady. Situace se dotýká každého a někdy nevíme, jak se s tím vyrovnat, potřebujeme podporu. Jedna z cest může být skrze jógu.

Lekce jógy s Klárkou začaly původně jako součást Dnů psychohygieny. Cílem bylo ukázat jinou cestu relaxace a uvolnění stresu, se kterým se každodenně setkáváme. Od začátku šlo o otevřený workshop pro zaměstnance i studenty Univerzity, kteří nemuseli mít s jógou žádné předchozí zkušenosti. Díky dobrým ohlasům lekce pokračovaly, i když nepravidelně, a s přívalem informací o válce na Ukrajině se z nich staly lekce benefiční. Na každé lekci je možné přispět přímo na místě do kasičky nebo na transparentní účet Ostravské univerzity zřízený na podporu ukrajinských studentů, kteří zde studují nebo v příštích měsících začnou studovat.

Jednotlivé hodiny jsou vždy zaměřené na určité téma, ale každý si v nich pokaždé najde to, co zrovna potřebuje. Klárka využívá nejen antistresové jógové pozice, ale i vizualizaci a práci s dechem, která může pomoct v jakékoliv stresové situaci během dne. Dbá na správné provedení, které vždy vysvětlí i předvádí, aby si opravdu každý mohl zacvičit zrovna když potřebuje. Pomalé tempo lekcí je ideální pro zklidnění a vnímání svého těla i dechu v každé pozici.

I pro Klárku jsou hodiny nabíjející, po závěrečné relaxaci, která uzavírá celé setkání, vidí usměvavé nadšené tváře. Zúčastnili se již studenti ze všech fakult i univerzitní zaměstnanci.

Proč by měli studenti zkusit jógu a přijít na lekci?

Když nezkusím, tak nevím… Mohou najít nový způsob pohybu a uvolnění, které potřebujeme, pokud máme vydržet pomáhat těm, kteří to potřebují.

V plánu jsou pravidelné setkání, dvakrát do týdne, aby měl každý příležitost na chvíli se zastavit, uvolnit a napojit se na své tělo. Informace o nadcházejících lekcích najdete na Facebooku Jóga s Klárkou na OSU a Instagramu @joganaosu.

Před příchodem na lekci se stačí přihlásit přes zprávu na instagramovém či facebookové stránce nebo přes odkaz v JobTeaseru, který také najdete na sociálních sítích a účtu Poradenského centra OU, vzít si podložku na cvičení a pohodlné oblečení.

Nejbližší lekce se uskuteční ve čtvrtek 7.4. od 7.30 v aule FSS na ulici Českobratrská 16.