Výzkumný tým dlouhodobé péče, který řeší pomoc neformálním pečujícím, funguje v rámci Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity zhruba pět let. Nedávno jeho členové využili možnost Technologické agentury ČR a zapojili se do projektu, který propojuje technický a netechnický výzkum. Spolu s ostravskou Vysokou školou báňskou, Sdružením pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách a Moravskoslezským krajem chtějí přijít s unikátním řešením. To by mohlo pomoci  blízkým pacientů po cévních mozkových příhodách neboli neformálním pečujícím.

„Záměrně jsme se zaměřili právě na tuto cílovou skupinu, protože rodin, které řeší mozkové příhody svých blízkých, je podle statistik hodně. V rámci výzkumu chceme zapojit široké spektrum lidí. Ať už naprosté nováčky v péči o blízkého po mozkové příhodě nebo ty, kteří už v tomto ohledu mají zkušenosti,“ říká za výzkumný tým Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D. z Fakulty sociálních studií OU.

Výzkumníci hledají zkušené pečující

V současnosti tak zástupci vědeckého týmu hledají pečující o pacienty po mrtvici, kteří mají s podobnou situací zkušenost a chtějí se zapojit do výzkumu. „Blízcí pacientů po mrtvici nejsou v žádné databázi, je to tak celkem detektivní práce. Doufáme, že nám ochotné lidi pro náš výzkum pomohou najít různé subjekty – ať už praktičtí lékaři nebo zařízení odlehčovacích a jiných služeb. Počítáme, že s nimi pak budeme pracovat přímo u nich doma nebo v terénu, a zároveň jim při té příležitosti poskytneme rovnou i chybějící informace,“ popisuje doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. z Fakulty sociálních studií OU. Zájemci, kteří se chtějí zapojit do výzkumu se mohou hlásit vědeckému týmu Fakulty sociálních studií.

S informatiky nabídnou lidem speciální web

Hlavním cílem výzkumného týmu je nabídnout neformálním pečujícím informační kanál, který jim pomůže lépe se vyrovnat s nastalou situací. Jedním z výstupů experimentálního výzkumu, který v sociální sféře nemá příliš obdoby, bude speciální web.

„Nepůjde o klasický web s kontakty nebo zdravotnickými informacemi. Informatici Vysoké školy báňské  vytvoří software, který bude pracovat s tím, co lidé napíší. Prioritou pro nás je, aby reagoval na konkrétní potřeby každého neformálního pečujícího. Měl by tedy umožnit jakýsi flexibilní dialog i propojení všech v podobné situaci, kteří o to budou mít zájem. Web mohou využít také zástupci  samosprávy,“ dodává doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.

Jak prozrazuje chystaný název CMP rádce – nejen pro cévní mozkové příběhy, web zároveň nabídne i zkušenosti lidí s podobným osudem. Letos se výzkumný tým zaměří hlavně na vytváření sítě neformálních pečujících. V příštím roce pak budou informatici pracovat na speciálním softwaru pro web, výzkum chce tým zakončit v roce 2021.

Software by měl lidem sloužit i po skončení výzkumu

Speciální software, který umožní v rámci webu větší interaktivitu s cílovou skupinou, nabídne poté výzkumný tým zdarma hlavnímu partnerovi projektu – Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách. Po úpravě vstupních dat i změně cílové skupiny může být v budoucnu využitelný nejen pro neformální pečující o blízké po mrtvici.

Všichni zájemci navíc budou mít k dispozici také výzkumnou zprávu, která popíše nejen povedené postupy, ale i možné slepé uličky výzkumu.