Netradiční forma zprostředkování současného umění přímo v ateliérech umělkyň a umělců je čím dál tím populárnější. Svědčí o tom 10. ročník brněnského festivalu, který se letos rozrostl o ostravského bratra, aukci děl zapojených umělců či nové programy i lokace.

Díky svému záběru a pestrosti programu Open Studios ukazují, jak různorodé je současné umění i přístupy k němu. Zároveň jsou jedinečnou příležitostí, jak se s umělci seznámit či se potkat s těmi, jejichž tvorbu návštěvníci znají. Jste zváni např. na brunch s Eliškou Čabalovou v sobotu 28. května v 11:30. Poté se můžete plynule přesunout do ateliéru Jiřího Kuděly a následně ve 14:30 přijít nasát atmosféru do ateliérů Fakulty umění Ostravské univerzity, kde tvoří Daniel Balabán, Václav Rodek, Libor Novotný a Jiří Surůvka a kterými vás provede Hana Vorlová. Lokace jednotlivých ateliérů umělců, kteří z velké části působí na Fakultě umění nebo jsou jejími absolventy, naleznete na webu festivalu.

„Festival se soustředí na umělce, kteří tvoří ve společných ateliérech. Zajímají nás nejen jejich práce, ale i otázka, jak prostředí a sdílené komunity ovlivňují tvorbu. Za deset let svého fungování lze festival také vnímat jako akci, která mapuje proměňující se organismus města, na nějž reagují umělci výběrem míst, v nichž tvoří.“

uvádí ředitel festivalu Václav Kočí.

 

Součástí Open Studios je i doprovodný program (komentované prohlídky ateliérů s teoretičkami umění, Artist Talky jednotlivých umělkyň a umělců, diskuse s odborníky, workshopy
pro děti, večerní afterparty).

Tvůrci z obou měst se navíc letos zapojili do online aukce děl, která probíhá ve dnech 15. května až 12. června 2022 na platformě LiveBid. Nabízené práce si můžete prohlédnout v katalogu LiveBid.

Organizátor: Václav Kočí

Kurátoři: Silvie Šeborová (Brno a Ostrava), Hana Vorlová, Tomáš Knoflíček (Ostrava)

 

úvodní fotografie: Ateliér Kataríny Szanyi