Na Ostravskou univerzitu míří špičkový psycholog a epidemiolog profesor Andrew Steptoe

Autor: , 30. 5. 2019

Jak psychika a chování ve společnosti souvisí s biologickými procesy v těle člověka? Nejen o vlivu stresu na naši fyziologii bude již 5. června hovořit renomovaný prof. Andrew Steptoe. Jste srdečně zváni!


 

5. červen 2019

17.00

Českobratrská 16 (místnost č. 214)

Známe to všichni. Ráno zazvoní budík – jednou, dvakrát, třikrát. S úlekem se budíme, ve spěchu na sebe házíme, co je zrovna po ruce, a bez váhání vyrážíme do práce či do školy. Vydatnou snídani si po cestě kompenzujeme dvojitým espressem. Následuje nekonečný koloběh nespočtu úkolů, telefonátů, mezních termínů, schůzí, zápočtů a zkoušek. Oběd? Müsli tyčinka. Jako dezert se servíruje hádka s kolegou. Na programu dne neschází ani politá košile, ztracené klíče a vybitý mobil. Po náročném maratónu se obvykle večer boříme do polštářů a do pozdních nočních hodin se oddáváme svitu našich displejů a obrazovek.

Stres, vypjaté mezilidské vztahy, nedostatečná, nebo naopak nadměrná aktivita – faktory, jež se staly součástí našeho každodenního života. Jaký vliv mají naše návyky, psychika, způsob chování a postavení ve společnosti na naše fyzické zdraví? Lze se vyhnout některým typům mnohdy fatálních onemocnění a existuje recept na věčné mládí? I na tyto otázky odpoví věhlasný britský profesor Andrew Steptoe, který působí na University College London (UCL), tedy v jedné z nejprestižnějších institucí v oblasti multidisciplinárního výzkumu na světě. Již ve středu 5. června zavítá na půdu Ostravské univerzity, kde představí propojení medicínského, přírodovědného a společenskovědního přístupu v populačním výzkum, a to v přednášce nazvané Integrating Biobehavioural Research with Social Epidemiology.

„Jedná se o oboustranný proces. Nejen, že nám dobré společenské vztahy a lepší zdravotní stav dodávají pocit, že žijeme smysluplný život, ale právě tento pocit smysluplnosti do budoucna posiluje naši společenskou a kulturní čilost, zdraví a duševní pohodu.“ – prof. Andrew Steptoe

Andrew Steptoe je profesorem psychologie a epidemiologie na University College London, kde zároveň zastává post vedoucího Katedry behaviorálních věd a zdraví, řídí jednu z nejznámějších longitudinálních epidemiologických studií na světě English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) a mimo jiné se podílel i na založení prestižního periodika British Journal of Health Psychology. Jeho autorská a editorská činnost čítá více než 20 knih vydaných prestižními nakladatelstvími, odborných článků publikoval téměř 800. Jeho h-index, tedy ukazatel hodnotící vědeckou aktivitu a kvalitu, se rovná 105, což je jeden z nejvyšších výsledků na světě. Profesor Steptoe má na svém kontě celou řadu ocenění a významných kariérních úspěchů, v současnosti se zaměřuje především na psychosociální aspekty stárnutí, spojitosti mezi duševním a fyzickým zdravím, změny chování a životního stylu a na psychobiologickou podstatu stresu.

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost setkat se osobně se světově uznávaným odborníkem – vítáni jsou všechny členky i členové akademické obce i široká veřejnost!

Prof. Andrew Steptoe vystoupí ve středu 5. června 2019 v 17.00 v budově B na ul. Českobratrská 16 (místnost 214).

 

Akce je spolufinancována z prostředků Evropské unie.

Projekt: HR Excellence in Research na Ostravské univerzitě Reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006225

 

Profesor Andrew Steptoe hovoří o spojitosti stresu se srdeční zástavou (BBC)