Partneři projektu e-CET Aspekt Foundation (Slovensko), Ostravská univerzita (Česko) a Univerzita Bielsko-Biała (Polsko) jsou instituce, které vzdělávají budoucí i praktikující učitele angličtiny. Sdílení zkušeností a osvědčených postupů všech zapojených institucí je dobrým základem pro rozvoj elektronických kurzů a zvyšování dovedností pedagogů. E-kurzy, které jsou zaměřeny na čtyři oblasti (gramatika, metodika výuky, řečové dovednosti, literatura a kultura), budou dostupné na webových stránkách zúčastněných institucí.

V rámci projektu byly vytvořeny již dva ze čtyř modulů. První modul obsahuje 25 e-kurzů a je věnován specifickým otázkám anglické gramatiky. Vedoucí organizací pro tento výstup byla právě Katedra anglického jazyka Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. 3. února se konalo setkání partnerů projektu, které se mělo uskutečnit v Ostravě, ale vzhledem k aktuální situaci se konalo online.

Druhý modul je zaměřen na výuku angličtiny jako cizího jazyka pro různé věkové a odborné skupiny studentů. Modul obsahuje 30 e-kurzů a je zaměřen zejména na praktické úkoly a postupy, které mohou učitelé angličtiny využít ve výuce. Vedoucí organizací pro tento výstup byla Nadace Aspekt, Slovenská republika.

Kurzy z prvních dvou modulů budou mít zájemci možnost vyzkoušet v srpnu. Na leden se chystá v Ostravě tzv. dissemination.