Vysokoškolská výuka různých oborů v angličtině, jejímiž účastníky jsou „nerodilí“ mluvčí (English as a Medium of Instruction, EMI) se během posledních deseti let rozšířila v nebývalé míře napříč zeměmi a kontinenty, a stala se proto předmětem výzkumu i specializovaných školení. Nabídka studijních programů vyučovaných v angličtině je stále bohatší také na českých univerzitách a klade zcela nové nároky na akademiky, kteří musí obstát nejen jazykovou obratností, ale také při vedení různorodých mezinárodních skupin studentů. Jelikož tradiční kurzy angličtiny takovou kombinaci potřeb efektivně nenaplňují, připravili jsme nový program šitý na míru akademikům, kteří již své odborné předměty v angličtině vyučují, nebo by rádi vyučovat začali.

V českém kontextu se kurz EMI zatím objeví jen výjimečně, např. jako jednorázová letní škola, takže nelze nic jen tak opsat. Rozhlédly jsme se po mezinárodních zkušenostech od Británie po Tchaj-wan a cestu k úspěšnému pilotnímu kurzu pro české akademiky si musela lektorka CMS Petra Schneidrová odvážně prošlapat sama. Absolvovala online kurz EMI Univerzity v Southamptonu, prostudovala sérii případových studií ze zahraničních univerzit, zúročila své zkušenosti s výukou na mezinárodní jazykové škole v Británii, připravila a vyhodnotila dotazník analýzy potřeb, který v únoru 2021 vyplnilo sedmdesát vyučujících OU, a sestavila pilotní program.

V pilotním kurzu se sešlo na dvacet nadšených akademiků ze všech fakult OU, kteří neváhali přidat do svých náročných rozvrhů pravidelná online setkání v jedné ze dvou paralelních skupin a rozvíjeli své kompetence v akademické angličtině ve spojení se strategiemi výuky pro vedení pestré směsice mezinárodních studentů.

Mnozí do kurzu nastupovali už se zkušeností mezinárodní výuky a shodovali se na tom, že vedení zahraničních studentů je náročná výzva, která ale stojí za to. Jak uvádí Hana Sochorová z lékařské fakulty, učitel musí být připraven na dialog: „Musím říct, že ve srovnání se studenty českými, zahraniční studenti jsou mnohem komunikativnější, více se ptají, nebojí se více prodat svůj názor.“ Právě dialog ale akademiky také motivuje se do nelehkého úkolu znovu a znovu pouštět: „Nejvíce obohacující je interakce a diskuse se studenty, která oběma stranám pomáhá zdokonalovat se po odborné i jazykové stránce,” vysvětluje Kristina Kalitová z pedagogické fakulty.

 

Velmi nás těší, že účastníci vidí ve specializovaném kurzu užitek a chystají se pokračovat dále; z reakcí vybíráme:

„Moje předchozí kurzy byly hlavně prezenční a ten přechod do online prostředí nebyl úplně zvládnutý. Tady to byla hned od první lekce velká změna. Další velké plus vidím v tom, že se kurz zaměřil opravdu na výuku, kromě krátkých „rozcviček“ v běžné konverzaci byl zaměřený opravdu cíleně na to, jak vyučovat, jaké nástroje můžeme použít v online prostředí, jak by měla ideálně být vedená lekce. Takže kromě angličtiny i tipy pro pedagogickou činnost jako takovou.“

Hana Sochorová, biofyzička, LF OU

„První série mě uvedla do problematiky vyučování v anglickém jazyce a seznámila s trendy organizace výuky, nad kterými jsme s kolegy v kurzu mohli vést diskuzi. Přivítala jsem možnost poznat kolegy z jiných fakult a touto cestou si rozšířit poznatky z dalších vědních oborů realizovaných na naší univerzitě.“

Andrea Pokludová, historička, FF OU

„Absolvovala jsem pouze kurzy zaměřené na gramatiku. Oproti tomu EMI kurz měl daleko širší záběr probíraných témat, včetně zaměření na didaktické dovednosti při výuce v cizím jazyce, což ze svého pohledu oceňuji nejvíce. Od pokračování si, kromě velice příjemně strávené dvouhodinovky s kolegy z jiných fakult, slibuji další zdokonalování jazykových a didaktických znalostí.“

Kristina Kalitová, socioložka, PdF OU

 

A v čem byl kurz přínosem i výzvou pro jeho autorku Petru Schneidrovou a s čím mohou ostřílení účastníci a noví zájemci počítat v letošním akademickém roce?

„I když jsem zvyklá učit různorodé studijní skupiny a připravovat jim program podle jejich potřeb, žádný z předchozích kurzů se rozmanitostí současnému kurzu EMI nevyrovná: rozmanitá je náplň hodin, úroveň angličtiny účastníků, jejich zkušenosti s výukou v angličtině i odborné zaměření. Vedení kurzu je proto neustálým hledáním cest jak připravit společný program, který zároveň vyjde vstříc individuálním potřebám. Právě proto bude pokračování EMI ještě diverzifikovanější než dosud, zájemci si budou moct vybrat ze dvou linií – Academic English a Teaching Strategies – nebo navštěvovat obě série současně.“

EMI se také stala místem setkávání akademiků napříč obory a fakultami, a nabízí tak ještě něco navíc: sdílení zájmů a zkušeností i vzájemnou inspiraci odbornou a pedagogickou – na Ostravské prostě už na výuku v angličtině nejste sami.

 

Aktuální program kurzů EMI pro zimní semestr 2021 a odkaz k registraci už na Vás čekají v intranetu Portál!