Ve dnech 4. 11. – 4. 12. 2019 byl na Fakultě sociálních studií realizován projekt bilaterální spolupráce s názvem Interkulturní projektový management.

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity je členem sítě SOWOSEC (Social Work and Social Economy), která realizuje společný studijní program Joint Degree. V letošním roce v rámci tohoto projektu vycestovalo devět českých studentů do Vídně a pět do Nyíregyházy. Fakulta sociálních studií přijala sedmnáct studentů z Rakouska, ke kterým se přidali další zahraniční studenti, kteří jsou u nás na výměnném studijním pobytu, konkrétně z Francie, Taiwanu a Korey. Odborný program na FSS OU zahrnoval přednášky zaměřené na sociální politiku, sociální problémy a funkce sociální politiky v moderních společnostech, ale také kritickou sociální práci. Jak psát odborný text a publikovat v zahraničních časopisech přiblížil zahraničním studentům i studentům doktorského programu Sociální práce prof. Brian Littlechild.

Zahraniční studenti absolvovali exkurze ve čtyřech organizacích sociální práce, následně pracovali v týmech podle vlastních priorit, a pro tyto organizace vypracovávali návrh projektu. Odborníci z praxe z organizací Centrum na podporu integrace cizinců – Moravskoslezský kraj, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Futra – Orlová, Armáda spásy a Slezská diakonie, oblast Ostravsko: SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem konzultovali se studenty jejich inovativní projektové záměry. Jednou z dalších organizací, kterou studenti navštívili, byl Impact Hub v Ostravě, který je jedinečným pracovním prostorem pro přípravu inovativních podnikatelských záměru.

Výjezd studentů a dvou akademických pracovníků z FSS OU do Vídně byl realizován za podpory projektu To Be In (Towards Better Internationalization). Výjezd našich studentů do Maďarska a příjezd studentů z Rakouska do Ostravy podpořil středoevropský výměnný univerzitní program CEEPUS, který je zaměřený na regionální spolupráci v rámci univerzitních sítí.

Mgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.
koordinátorka SOWOSEC