Mezinárodní projektový management (ICPM) je fakultní stálice v oblasti zahraniční spolupráce. Tak jako každý rok, s výjimkou covidového období, i letošní podzim je ve znamení projektového řízení. Do tohoto projektu je zapojeno dohromady sedm zahraničních univerzit sítě SOWOSEC (Social Work and Social Economy), které je Fakulta sociálních studií OU členem. Konkrétně se jedná o FH Campus Wien, Universitatea Babeş-Bolyai, Hochschule für Angewandte WissenschaftenMünchen, Debreceni Egyetem, Ostravskou univerzitu, Uniwersytet Śląski w Katowicach a Trnavskou univerzitu v Trnave. Intenzivní příprava letošního ročníku se zapojením všech partnerů začala již v loňském roce.

Cílem Mezinárodního projektového managementu je prohloubení znalostí studentů o sociální politice a sociální práci v České republice, poznání specifik implementační struktury institucí spolupracujících na čerpání finanční podpory ze zdrojů Evropské unie dané země v aktuálním programovém období a v neposlední řadě aplikace těchto poznatků projektového managementu v konkrétních organizacích sociální práce v Česku. Jedná se o celo-semestrální projekt, který je obohacen o fyzickou mobilitu na zahraniční partnerskou instituci.

Tento originální projekt za Fakultu sociálních studií OU každoročně zastupuje doktorka Šárka Kopřivová a doktorka Anna Musialová, které mají s mezinárodním projektovým managementem bohaté zkušenosti. V letošním roce se zapojili i další členové fakulty, doktor Karel Pavlica, nová posila Katedry zdravotně-sociálních studií, a doktor Salvatore Alaimo z Grand Valley State University v Grand Rapids, který v současné době působí díky Fulbrightovu stipendiu na Fakultě sociálních studií.

Na projektu participují také studenti doktorského studijního programu Sociální práce, kteří se podílejí nejen na přípravě programu, ale zejména doprovázejí zahraniční studenty do jednotlivých organizací.

Mezinárodního projektového managementu, který probíhá na Fakultě sociálních studií, se účastní celkem 15 zahraničních studentů z Rakouska, Tchaj-Wanu a Itálie a také tří ostravských organizací sociální práce. Konkrétně se jedná o Asociaci Trigon, Duhový Dům a Komunitní práci (Diecézní Charita ostravsko-opavská).

Účastníci projektu již měli možnost poslechnout si několik zajímavých přednášek. Anna Musialová měla úvodní přednášku s názvem „Presentation of the structure of project application, a short look at the possible sources of funding from the ESIF in the programming period 2021 – 2027 in the Czech Republic + other topics“. Karel Pavlica si připravil přednášku na téma „Social work sensitive to gender, sexual and relational diversity“. Fulbrightista Salvatore Alaimo prezentoval témata „Volunteer management“ a „Program evaluation capacity building“.

Úkolem studentů je představit své návrhy projektů nejen kolegům a vyučujícím, ale také zástupcům zapojených organizací sociální práce, kteří jim mohou poskytnout cennou zpětnou vazbu. Po skončení fyzické části projektu budou studenti na svých návrzích dále pracovat, precizovat je a na konci prosince odevzdají finální podobu svého inovativního projektu. V tomto čase je budou stále podporovat jejich kouči, se kterými budou v kontaktu a budou využívat online prostředí pro konzultace a setkání.

Na FH Campus Wien letos vyjelo celkem osm studentů navazujícího magisterského oboru Rozvoj a řízení v sociální práci a Sociální práce s rodinou. Přijíždějící i vyjíždějící studenti byli podpořeni z programu AKTION ČR – Rakousko s názvem „Study Exchange: Current Challenges in Social Economy and Social Work”.