Pro nás je mentor zkušený odborník ve svém oboru, který vede a pomáhá těm méně zkušeným. Mentor byl však znám již starým Řekům. Je to jedna z mnohých postav v Odysseii, jednom z nejstarších evropských eposů (8. st. př. Kr.). Tento muž, nejstarší přítel Odysseův, byl proslulý svou moudrostí. A tak když Odysseus musel opustit svůj domov, ostrov Ithaku, aby bojoval ve slavné Trojské válce, požádal svého věrného přítele Mentora, aby se za jeho nepřítomnosti postaral o vlast, národ a zejména o jeho rodinu – milovanou ženu Penelopé, malého synáčka Télemacha a stárnoucího otce Laerta, dokud se sám nevrátí z bojů domů. A Mentor se svého úkolu úspěšně zhostil.

Zaměření na kvalitu vzdělávání a s tím související učitelské kompetence a vzdělávání učitelů je zásadní a široce diskutovanou otázkou nejen ve středoevropském regionu, ale i v mnoha zemích světa.

Zaměření na kvalitu vzdělávání a s tím související učitelské kompetence a vzdělávání učitelů je zásadní a široce diskutovanou otázkou nejen ve středoevropském regionu, ale i v mnoha zemích světa. Jedním z jeho aspektů je praktická příprava budoucích učitelů a uvedení začínajících učitelů do jejich profese, což do značné míry závisí na kvalitě jejich uvádějícího učitele, tedy mentora. Partnery projektu MENTRA (Mentor Training) je šest vysokých škol ze čtyř zemí: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře a Univerzita J. Selyeho v Komárně (Slovensko); Ostravská univerzita a Vysoká škola ekonomická v Praze (Česká republika); Univerzita K. Eszterházy v Egeru (Maďarsko); a Univerzita Novi Sad (Srbsko). Všechny instituce mají dlouhodobé zkušenosti a odborné znalosti v oblasti přípravy učitelů a komunikace s mentory odpovědnými za pedagogickou praxi studentů učitelství a uvedení začínajících učitelů do praxe.

Cíle projektu, který vychází z klíčové role mentora v procesu přípravy a vzdělávání učitelů, jsou následující:

  • zvýšit odbornost uvádějících učitelů a vybavit je vhodnými znalostmi a dovednostmi, aby byli ve své roli sebevědomější
  • zvýšit úroveň kompetencí týkající se odborného vedení a zdůraznit jejich význam
  • vytvořit inovativní modulární školicí program pro uvádějící učitele, vhodný jak pro výuku, tak pro samostudium
  • navrhnout a vytvořit školicí materiály pro uvádějící učitele v pěti jazycích (angličtina, slovenština, čeština, maďarština, srbština) odrážející modulární program
  • podpořit pedagogickou praxi budoucích učitelů a zaškolení začínajících učitelů do profesního prostředí
  • zvýšit kvalitu praktické přípravy budoucích učitelů
  • zvýšit motivaci a ochotu mladých učitelů zůstat u učitelské profese
  • posílit profil učitelské profese

Hlavním výstupem projektu ve druhém roce jeho realizace je publikace Mentor Training, která vznikla pod vedením Katedry anglického jazyka s didaktikou PdF OU a vychází také v českém jazyce pod názvem Vzdělávání mentorů.

Stránky projektu: www.mentra.ukf.sk