Zástupci univerzit z Polska, Francie, Estonska, Norska a Chorvatska se účastnili letošního ročníku tradičního mezinárodního staff weeku pořádaného Centrem mezinárodní spolupráce Ostravské univerzity (CMS).

Týden započal 15. dubna srdečným přivítáním a představením univerzity a činnosti CMS, které prezentovaly prorektorka pro zahraniční vztahy Renáta Tomášková a vedoucí CMS Ivana Adamiková. Již od prvního dne panovala mezi účastníky velmi přátelská atmosféra dodávající letošnímu staff weeku jedinečný charakter. Počáteční ostýchavost rychle vystřídaly vtipné zážitky z cesty na staff week, ale i upřímně sdělená očekávání z nadcházejících dní.

Hosté měli možnost zúčastnit se různých seminářů a workshopů – diskutovali o mezikulturním povědomí a možnostech profesního rozvoje, vyslechli si zajímavé poznatky vedoucí Poradenského a kariérního centra Kamily Hýbnerové, Centrum marketingu, komunikace a popularizace představil Viktor Fišera. V následném workshopu se účastníci podělili o nápady na posílení systémů podpory studentů v rámci svých vlastních institucí, diskutovaly se také strategie pro podporu zapojení a vedení studentů a jejich další povzbuzení k aktivní účasti na univerzitním životě.

Největší ohlasy ale měla individuální setkání, během nichž mohli účastníci sdílet zkušenosti a diskutovat s ostravskými kolegy se stejnou nebo podobnou pracovní náplní. „Bylo pro mě velmi zajímavé potkat se s kolegyní na stejné pozici a probrat s ní, jakým způsobem řeší určité výzvy naší práce. Díky osobnímu setkání jsem získala nové náměty a inspiraci,“ uvedla chorvatská účastnice Petra Huić Maranić.

Součástí nabitého programu byly také prohlídky univerzitních prostor. Účastníci absolvovali exkurzi v Univerzitní knihovně, v City Campusu OU s laboratoří Katedry studií lidského pohybu a navštívili také budovu rektorátu OU, ta uchvátila bohatou historií. Naopak budova kampusu účastníky ohromila architekturou, moderními technologiemi i dalšími možnostmi využití. Nechyběl ani rychlokurz češtiny a stručný přehled české kultury, kterým vtipně provedla Zdeňka Žédková Suchá z CMS.

Odpolední část programu byla vždy vyhrazena pro poznávání Ostravy a jejího kulturního života. I přes nepřízeň počasí si účastníci užili téměř dvouhodinovou komentovanou prohlídku města a navštívili také aktuální výstavy v Galerii výtvarného umění. Prohlídka areálu Dolní Vítkovice zase umožnila blíže nahlédnout do průmyslového dědictví Ostravy a porozumět proměnám, jimiž město prochází. Ačkoli museli někteří účastníci překonat strach z výšek, nakonec se shodli na tom, že si s sebou odvezou nezapomenutelnou vzpomínku a jedinečný zážitek. Pomyslnou tečkou kulturní části programu byla společenská večeře, ta nabídla nejen skvělý kulinářský zážitek, ale i překvapení v podobě hry na saxofon, na který zahrál Radim Nowak.

Příjemný večer přinesl účastníkům neformální příležitost podělit se o zážitky z celého týdne a utužit nová přátelství. Ostatně právě navazování trvalých kontaktů s kolegy z celého světa a získávání cenných poznatků a zkušeností je jedním z největších benefitů Erasmus staff weeků.

I tento ostravský Mezinárodní staff week tak opět potvrdil svůj význam a byl příkladem důležitosti mezinárodní spolupráce, přátelského dialogu a podpory vzájemného porozumění. Děkujeme všem, díky kterým mohla letošní akce proběhnout, mimo jiné i programu Erasmus+, spolufinancovanému Evropskou unií.