Mezinárodní projektová konference Centra výzkumu odborného jazyka

Autor: , 21. 11. 2014

Spolupráce kateder anglistiky a germanistiky v rámci Centra výzkumu odborného jazyka a jejich společný projekt financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu umožnily v Ostravě ve dnech 6. – 8. listopadu 2014 uspořádat mezinárodní vědeckou konferenci.


Tématem tohoto setkání s názvem “The Changing Landscape Of Professional Discourse / Fachkommunikation im Wandel”, kterého se zúčastnila řada uznávaných tuzemských i zahraničních odborníků, byl výzkum odborného jazyka, současná podoba odborné komunikace a také změny, jež v tomto kontextu probíhají. Celá akce se mohla uskutečnit díky finanční podpoře projektu Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity (reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/20.0222).

Konference se konala ve dvou sekcích – germanistické a anglistické, přičemž plenární přednášky probíhaly v němčině a v angličtině. Celkem se konference zúčastnilo více než sedmdesát hostů z devíti zemí. Svou plenární přednášku zde pronesla například profesorka Theresa Lillis z britské The Open University, profesorka Anna Mauranen z University of Helsinky a dále také profesorka Ines Andrea Busch-Lauer z německé Westsächsische Hochschule Zwickau. Chybět nemohli ani zahraniční experti projektu, kterými jsou profesor Axel Satzger a také dlouholetý spolupracovník ostravské germanistiky profesor Norbert Richard Wolf, který pronesl závěrečnou plenární přednášku. Na konferenci samozřejmě vystoupili také všichni členové projektu a tématická paleta konferenčních příspěvků tak byla velmi pestrá.

Referáty pojednávaly například o tom, jak se mění přístup k odbornému jazyku v souvislosti s masovým užíváním chytrých telefonů nebo Wikipedie, jaké jsou aspekty srozumitelnosti textu v nejrůznějších formách diskurzu nebo jaká jazyková specifika má multimediální odborná komunikace například v relaci expert – laik. Objevily se ale i zajímavé příspěvky zaměřující se na analýzu návodů uplatňovaných v technické komunikaci, na diskurzivní analýzu webových stránek, ale také referáty mapující různé oblasti odborné terminologie (například sportovní, lékařské či uměnovědné) v současném nebo historickém kontextu.

Konference přinesla účastníkům jak odborné obohacení znalostí a rozšíření obzorů, tak navázání nových kontaktů a přísliby možné budoucí spolupráce, včetně té na mezinárodní úrovni. Členové projektu a také studenti doktorského studia pod vedením ředitelky Centra výzkumu odborného jazyka profesorky Lenky Vaňkové a také zástupkyně ředitelky Centra doktorky Renáty Tomáškové se na konferenci intenzivně připravovali. Mohli tak prezentovat výsledky svého bádání v oblasti odborného jazyka, na které se podíleli také oba zahraniční experti zapojení do projektu.

Jak zaznělo v úvodní přednášce profesorky Vaňkové, spolupráce anglistů a germanistů na poli odborného jazyka je v tak průmyslově a technologicky orientovaném regionu, jakým je Moravskoslezský kraj, dobrým základem, na kterém je možné stavět i v budoucnu. Tuto myšlenku podpořila také celá Ostravská univerzita, když bádání v oblasti odborného jazyka zařadila mezi své hlavní směry výzkumu. Je tedy možné říct, že podobně zaměřená konference se v Ostravě velmi pravděpodobně nekonala naposledy. Za celý organizační tým jsme rádi, že jsme do Ostravy mohli pozvat špičkové zahraniční odborníky a mohli jim prezentovat v dobrém světle nejen výsledky naší vědecké práce, ale také celou Ostravskou univerzitu.