Nová umělecká skupina 9,99% zve na výstavu

Autor: Jakub Černý , 9. 6. 2016

Nově vzniklá umělecká skupina 9,99% by Vás chtěla pozvat na svou historicky první krátkodobou výstavu v prostoru Galerie výtvarného umění v Ostravě.


Nově vzniklá umělecká skupina 9,99% vás zve na svou výstavu.

11. 6. 2016; 17.00; Galerie výtvarného umění v Ostravě

O úvodní slovo výstavy se postará kunsthistorička a pedagožka Fakulty umění Ostravské univerzity, Mgr. Hana Vorlová, Ph.D. Všichni jste srdečně zváni!

Manifest skupiny 9,99%

– Za uměleckohistorická východiska či obdoby lze považovat hnutí Fluxus (multižánrovost, myšlenka pojetí života jako uměleckého díla), v českém prostředí pak Křížovnickou školu čistého humoru bez vtipu (blízké přátelské vazby, humor, absurdnost a sebeironie).

– Skupina se hodlá hlásit ke svému ostravskému původu (Fakulta umění Ostravské univerzity). Svým vznikem chce narušit zaběhlý chod ostravské umělecké scény a pokusit se o jeho oživení. Zahrnuje však i výtvarníky žijící a aktivní v jiných místech, ale s vazbou na Ostravu nebo s ostravským východiskem. Nechce se však limitovat pouze tímto prostředím a jeho výtvarnou scénou. Hodlá expandovat za hranice regionu a navazovat nové umělecké vazby.

– Vznik skupiny vychází ze zájmu členů o následné setkávání, snahy mezi sebou vést jak verbální tak výtvarný dialog. Zároveň si však uvědomují potenciál ve své multimedialitě, různorodosti, možnostech inspirace, vzájemných kontaktech, to vše v nekonkurenčním prostředí.

– Skupina nemá konzistentní množství členů. Jejich počet je proměnlivý dle aktuálního zájmu a aktivit. Zapojení a výběr participujících umělců v seskupení je zcela přirozený, vycházející z předchozích bodů manifestu.

– Programové zaměření není v období jejího zrodu nijak limitováno. V primárním stádiu se jedná o prezentaci tvorby jednotlivých členů. Zprostředkovává tak pohled na aktuální mladé umění ve vymezeném prostředí (Ostravska). Případné tematicky zaměřené výstavy, transdisciplinární akce, kooperace různorodých projektů a další intence vyplynou bezprostředně z aktivit a dialogů v rámci skupiny.