Sociální geografové Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pomáhají měnit svět kolem sebe. Zapomeňte na stereotypy o geografech spojené se slepými mapami i opakování nejrůznějších zažitých charakteristik. Pro sociální geografy je svět kolem nich v nadsázce obří stavebnicí, kterou upravují dle historických zkušeností i fungujících příkladů z různých koutů světa. Na základě jejich připomínek vznikají strategické dokumenty, které pomáhají s rozvojem a určením klíčových priorit krajům, městům, obcím, institucím nebo podnikatelským subjektům.

Strategie FajnOVA CENTRUM

Po koncepci kultury pro ostravský magistrát dokončili sociální geografové PřF OU na jaře další rozsáhlý dokument, který má pomoci s rozvojem centrálnímu ostravskému obvodu – strategii fajnOVA CENTRUM.  Na její přípravě pracoval řešitelský tým katedry sociální geografie a regionálního rozvoje ve složení doktor Ondřej Slach, doktor Alexandr Nováček, doktor Vojtěch Bosákdoktorandky magistra Lucia Hýllová a magistra Lenka Paszová. Podklad týkající se dostupnosti zeleně pak připravila doktorka Tereza Aubrechtová z katedry fyzické geografie a geoekologie. Strategický plán vznikal bezmála rok a celý tým se při jeho vzniku musel poprat hned s několika výzvami.

„Nebylo to nic jednoduchého, protože území Moravské Ostravy a Přívozu je hodně pestré. Kromě historického jádra, obklopeného rezidenčními čtvrtěmi, je součástí obvodu i Přívoz, který má sice výraznou urbanistickou hodnotu, ale zároveň pověst špatné adresy. Zároveň obvod charakterizuje také celá řada prostorových překážek, které jej vnitřně dělí na různorodé územní celky. I vzhledem k rozdílným představám řady lidí o budoucím rozvoji obvodu jsme při přípravě strategického plánu pracovali s dotazníky od obyvatel a zapojili zástupce politických stran včetně opozice, různých institucí, neziskovek či akademiky,” naznačuje za řešitelský tým doktor Ondřej Slach z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU.

Detaily jsou ONLINE

Celou strategii i pozadí jejího vzniku si všichni zájemci mohou prohlédnout na webu fajnovacentrum.cz. Kromě složení týmu se tak dozví o primárních cílech strategie i 4 základních oblastech, na které se zaměřili. První z nich bylo posílení role a funkce městského obvodu jako centra města a regionu, kterou i kvůli historickému vývoji příliš neplní. Druhým pilířem je větší důraz na kvalitu života v obvodu a posílení zájmu obyvatel o život a trávení času v Moravské Ostravě a Přívozu. Třetím pilířem je pak důraz na vzdělání a zapojení zdejších komunit do rozvoje obvodu i řešení aktuálních problémů. Tou poslední oblastí, na kterou doporučují obvodu se zaměřit, je pak zlepšení komunikace s občany i dalšími subjekty, kterým záleží na směřování Moravské Ostravy a Přívozu.

„V dotazníkových šetřeních i na pracovních skupinách se nám ukázalo, že obvod je hodně specifický a na poměrně malém území se nachází množství podnikatelů i institucí a lidem na tom území záleží,” doplňuje Slach.

Spolupráce s centrálním obvodem

S výsledkem je spokojené i vedené Moravské Ostravy a Přívozu, které tak má k dispozici dokument, který vymezil hlavní priority pro následující roky.

„Spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Ostravské hodnotím velmi kladně. Jsem rád, že se díky této spolupráci zrodila strategie fajnOVA CENTRUM. Konečně se tak naplní vize, že centrum Ostravy bude vnímáno jako větší územní celek zahrnující tolik opomíjené lokality, jako je Přívoz, Fifejdy a Šalamouna, které jsou nedílnou součástí centra Ostravy. Dlouhodobě je třeba vnímat centrální obvod ne jako centrum města, ale jako centrum širšího územního celku,“ říká starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petr Veselka.

Živý dokument pro další rozšíření

Největší výhodou strategie fajnOVA CENTRUM je, že ji lze aktualizacemi snadno rozšiřovat a může tak být využitelná v delším časovém horizontu (výhledově až do roku 2035). Sociální geografové PřF OU navíc na spolupráci s představiteli Moravské Ostravy a Přívozu naváží v rámci dalšího projektu Resolve+, který umožní se více věnovat rozvoji samotného historického jádra centra.

„To dlouhodobě trápí řada problémů, jako je přílišné upřednostňování automobilů, problémové prostory, prázdné prodejny a zanedbaný veřejný prostor. Díky těmto financím se nám snad podaří naplánovat další řešení těchto problémů,“ říká další člen řešitelského týmu z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU doktor Alexandr Nováček.