Díky členství v alianci NEOLAiA se na Ostravskou univerzitu dostávají nabídky zajímavých mobilit v zahraničí. Jedna taková k nám nedávno dorazila z Centra mezinárodní spolupráce Ostravské univerzity.

Pokud nemáte plány na léto, láká vás si vyzkoušet studium v Německu a nechcete se upínat jen na klasické studijní pobyty, pak vás možná zaujme Letní škola na univerzitě v německém Bielefeldu.
Od 5. do 29. srpna 2024 vám pomůže se zdokonalením němčiny, a navíc se třeba dostanete k tématům, která souvisejí s vaším studiem. Kromě němčinářů si tak mohou rozšířit obzory třeba studenti Politické a kulturní geografie z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje.

I díky tomu, že je Ostravská univerzita součástí aliance NEOLAiA můžete dosáhnout na stipendium ve výši 1100 EUR. Zdarma máte ubytování, kurzy (jazykový – němčina; tematické – Společnost a politika, Akademická němčina), dvě víkendové exkurze. Počítat musíte jen s náklady na dopravu a stravu.

Letní škola primárně cílí na bakalářské a magisterské studentky a studenty, vítáni jsou ale také doktorandky a doktorandi (jen doporučujeme projít si podmínky, které najdete níže).

A co musíte splnit? Ideálně mít němčinu alespoň na úrovni A1, a hlavně se přihlásit nejpozději do 28. dubna (původní termín do 15. dubna byl prodloužen).

Veškeré podmínky pro účast na Letní škole naleznete na tomto odkaze.