Rozsáhlá výstava Literární paměť regionu 1918-2018 (texty, osobnosti, místa) je průřezem regionální literaturou, prostřednictvím beletristických a básnických textů autorů minulých i současných se návštěvníci výstavy vrátí do časů a míst, která jsou dávno zaniklá nebo přežívají jen ve vzpomínkách. Autoři výstavy záměrně vybrali citace, osobnosti a místa, která sugestivně vystihují podstatu a atmosféru kraje, oživují minulost prostřednictvím pohádek, balad, venkovských, industriálních či budovatelských výjevů, připomínají normalizaci i období disentu. Prostřednictvím nastupující literární generace představují i současnost viděnou očima nejmladších spisovatelů a básníků. Vybrané prozaické a básnické texty vystihují barvitost severovýchodní Moravy a českého Slezska, historické, společenské i kulturní proměny regionu za uplynulých sto let. Výstava je inspirací všem zájemcům o region i literaturu, autoři výstavy v hutné zkratce odkrývají regionální literární tvorbu v letech 1918-2018, která spoluvytvářela a vytváří identitu našeho regionu.

Srdečně vás zveme na její slavnostní zahájení 7. 3. 2022 v 16:30, Společenský sál Knihovny města Ostravy. Veřejnosti bude výstava přístupná od 8. března do 26. srpna 2022 v prostorách Knihovny města Ostravy (v prostorách Galerie v pasáži, Půjčovny pro dospělé, Společenského sálu a Oddělení pro děti a mládež).

Výstavu připravila katedra české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Centrum regionálních studií ve spolupráci s Památníkem Petra Bezruče Slezského zemského muzea v Opavě a Knihovnou města Ostravy v rámci projektu Ministerstva kultury ČR Literární obraz regionu 1918–2018 (severovýchodní Morava a české Slezsko) osobnosti, události, instituce, místa, texty (NAKI II, DG20P02OVV020)

Soubory ke stažení