Originálním způsobem si studenti magisterského oboru Technická a pracovní výchova na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity připomněli výročí 500 let od smrti Leonarda da Vinci. V rámci předmětu Modelování technických systémů s didaktikou měli možnost nechat se inspirovat vynálezy tohoto renesančního mistra.

Tento vynálezce vynikal nejen krásnými kresbami, ale rovněž důmyslnými technickými vynálezy. Bc. Hana Kubalová pod vedením Mgr. Václava Tvarůžky, Ph.D., vyrobila model mostu dle kresebných skic mistra Leonarda. Tento technický artefakt je dones uplatňovaným technickým principem nejen například v zahraní architektuře nebo stavebnicích.

Toto téma lze didakticky zpracovat ve výuce všech typů škol a volnočasových aktivitách. Leonardo most navrhl jako most, který lze snadno a rychle rozebrat a přemístit jinam. Technická výchova v pojetí nové akreditace se tak dotkla touto realizací nejen techniky, fyziky a statiky, ale rovněž historie a výtvarného umění.