Za poslední rok a půl prošlo vzdělávacím kurzem přes sto středoškolských učitelů anglického jazyka z desítek škol v celém kraji. Kromě kritického myšlení se seminář zaměřoval i na témata mediální gramotnosti a interkulturní komunikace. V rámci projektu Ostravská univerzita také navázala spolupráci s Moravskoslezským krajem.

Program English Language Fellow (ELF) představuje jeden z nástrojů, díky kterému Ostravská univerzita plní svoji „třetí roli“ – aktivně se zapojuje do společenského života a přispívá k rozšiřování všeobecné vzdělanosti. „Rozvoj kritického myšlení a mediální gramotnosti jsou v době informační záplavy a dezinformací, které polarizují společnost, nedílnou a nezbytnou součástí vzdělání. Osvojování těchto dovedností napomůže soudržnosti společnosti, která prochází zrovna v době pandemie a sílících dezinformací těžkou zkouškou,“ říká koordinátor projektu amerikanista Petr Kopecký, který působí na Filozofické fakultě OU.

Kritické myšlení je v dnešní době velice důležitou schopností, kterou chceme nejen vštěpovat žákům, ale především ji musíme ovládat sami.

Všechny rozvíjené kompetence, především pak samotné kritické myšlení, jsou čím dál tím více prosazovány ze strany MŠMT. Cílem projektu bylo také zapojit negymnaziální školy mimo Ostravu, které někdy bývají při podobných projektech spíše upozaděny a je pro ně složitější s univerzitou spolupracovat. První část kurzu proběhla fyzicky a druhá část se přesunula do online prostředí. Celkově tak školení probíhala rok a půl.

Zapojení učitelé kurz hodnotí velmi kladně. Podle Alice Rucké, která vyučuje na Střední zdravotnické škole ve Frýdku-Místku, je v dnešní době kritické myšlení nedílnou součástí každodenního života: „U studentů mnohdy narážím na situaci, kdy na daný problém nebo fakt nemají svůj vlastní názor. Je pro ně jednodušší vyhovět a naučit se, co je potřeba a nepřemýšlet. Oddělili přemýšlení od analýzy a k tomu právě rozvoj kritického myšlení směřuje – vychovat mladé lidi s vlastním zdravým názorem.“ Své nově nabyté poznatky už měla možnost převést do praxe, ať už v podobě nových vyučovacích technik a kreativních aktivit nebo v rámci celkového přístupu k výuce.

Program ELF je dobrým příkladem třetí role univerzity i proto, že znamená spolupráci OU a samosprávy, konkrétně Moravskoslezského kraje. „Velice vítáme spolupráci s Ostravskou univerzitou a pozitivně vnímáme možnost zapojení našich pedagogů do této zajímavé aktivity. Komunikace s rodilými mluvčími je přínosná nejen pro žáky, ale také učitelům přináší možnosti obohacení slovní zásoby a konverzace v anglickém jazyce. Kritické myšlení je v dnešní době velice důležitou schopností, kterou chceme nejen vštěpovat žákům, ale především ji musíme ovládat sami. Teoretické zaměření jednotlivých webinářů propojené s praktickými ukázkami bylo proto výborně zvolenou formou, jak si různá cvičení vyzkoušet a následně je využívat
v pedagogické praxi,“ zhodnotil přínos projektu Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu.

Za projektem stojí Velvyslanectví USA v České republice. Zástupce kulturního atašé Douglas Morrow vyzdvihuje důležitost kritického myšlení a uvádí: „Jde o první generaci mladých Čechů, kteří nepřišli do styku s totalitním režimem. Je nezbytné vést takovéto diskuze a budovat u dalších generací schopnost kritického myšlení, aby Češi mohli i v budoucnu žít ve svobodě.“