V ostravské Galerii výtvarného umění zahájí výstavu významného sochaře Maria Kotrby vernisáž 22. března v 17 hodin. Souborná výstava představí autorovy sochy, malby, reliéfy a fotografie. Součástí je i umístění druhého odlitku sochy Svatý Kryštof před Domem umění.

„Marius Kotrba je naprosto mimořádnou osobností českého sochařství. Jeho sochy a plastiky můžeme obdivovat nejen v galerii, ale i ve veřejném prostoru Moravskoslezského kraje, například Sochu pro Ostravu v Husově sadu anebo reliéf Svatá Hedvika na čelní zdi biskupství ostravsko-opavské diecéze v Ostravě. Marius Kotrba svou rozsáhlou tvorbou vytvořil skutečný pomník poctivé české sochařině,“ uvádí náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo, který nad výstavou v GVUO převzal záštitu. V České republice můžeme nalézt i mnoho dalších plastik ve veřejném prostoru. Například plastiky Milenci (1996) v Hořicích v Podkrkonoší, Loď (1997–1998) v parku v Rožnově pod Radhoštěm, Spravedlnost (2010) před Nejvyšším správním soudem v Brně nebo například Dobrý Pastýř (2011) poblíž dálnice u Lipníku nad Bečvou.

Socha pojmenovaná Velký okamžik je symbolem Kotrbovy osobnosti, života i odkazu.

Kurátoři Libuše Kotrbová, Jaroslav Koléšek a Jiří Jůza věnují výstavě celé tři sály, ve kterých reflektují Kotrbovu práci s civilními i mezilidskými tématy a výraznou skupinu prací s duchovním obsahem. Samotný název výstavy Velký okamžik pojmenovává nejen soubornou výstavu, ale je také jménem Kotrbovy stěžejní sochy, která bude rovněž vystavena, a je, jak uvedl kurátor Jiří Jůza, symbolem Kotrbovy osobnosti, života i odkazu.

Dvě části výstavy, věnované sochám a reliéfům, budou moci návštěvníci vidět až do 5. června. Třetí část bude ukončena již 1. května vzhledem k chystané instalaci a přípravě následujícího výstavně-dramatického projektu Stará láska nerezaví Divadla Petra Bezruče.

Dům umění, GVUO je otevřen od úterý do neděle od 10 do 18 hodin. V neděli všem, ostatní dny pak seniorům či válečným uprchlíkům z Ukrajiny nabízí galerie volný vstup.