Koordinační setkání CEEPUS – SOWOSEC

Autor: , 30. 5. 2017

Ve dnech 18-19. května 2017 se na Univerzitě Debrecen v maďarské Nyíregyháze uskutečnila koordinační schůzka v rámci programu Social work and Social Economy (SOWOSEC), které se zúčastnili zástupci těchto partnerských vysokých škol:

  • FH CampusWien, Rakousko
  • Debreceni Egyetem, Maďarsko
  • Uniwersytet Slaski w Katowicach, Polsko
  • Trnavská Univerzita, Slovensko
  • Hochschule für angewandte Wissenschaften Müncen, Německo
  • Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko
  • Ostravská univerzita, Česká republika

V úvodu jednání zástupci prezentovali zprávy ze svých domovských univerzit. Následně diskutovali o zkušenostech z Jarní školy a z kurzu Interkulturní projektový management (ICPM) včetně možností financování v příštím roce. Dalším bodem setkání byly výjezdy a příjezdy vyučujících i studentů na základě udělených kvót a podrobná diskuze o současných učebních osnovách na každé univerzitě. V závěru setkání se zástupci dohodli na příští schůzce koordinačního výboru SOWOSEC, která se uskuteční v květnu 2018 na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity.

Mgr. Šárka Dořičáková

koordinátor SOWOSEC

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita

 

Související články: