Katedra informatiky a počítačů dlouhodobě usiluje o zlepšení digitální gramotnosti u starší generace. V rámci virtuální univerzity třetího věku (U3V) nabízí kurzy, a hlavně se snaží do jejich výuky začlenit nejrůznější SMART technologie. Ty můžou seniorům napomoci k lepšímu přístupu k informacím, a zároveň jim nabídnout nové možnosti kontaktu nejen s vrstevníky. Díky podpoře z programu Erasmus+ teď KIP PřF zkusí pod hlavičkou projektu Active Seniors Education Without Barriers / Aktivní vzdělávání seniorů bez bariér (reg. číslo 2020-1-CZ01 – KA204-078151) propojit na 400 seniorů z Česka, Slovenska a Portugalska.

„Připravili jsme platformu s e-learningovými aktivitami, díky které seniory vzájemně propojíme. S využitím nejrůznějších online nástrojů budou poznávat kulturní odlišnosti daných zemí a zároveň se jejich komunikačním nástrojem stane hudba. Zapojenými budou hlavně dříve narození milovníci hudby a historie. Na 150 z nich tak vytvoří ve své zemi unikátní národní sbory,“ říká hlavní řešitelka projektu doktorka Zdenka Telnarová, Ph.D. z KIP PřF Ostravské univerzity (OU).

Spojení kultur online

Na online platformě senioři najdou informace, cvičení, zpěvníky i prostor pro sdílení výsledků a vzájemnou komunikaci. Program Erasmus+ je hlavně o poznávání cizích zemí a kultur, i kvůli koronavirové pandemii bude dle všeho právě internetové prostředí tím stěžejním.
 „Kromě zvýšení digitální gramotnosti bude naší hlavní snahou vytvořit e-learningové metodologie pro online vzdělávání seniorů i přípravu mezinárodních sborů, které by mohly být využívány i v budoucnu. Zároveň ale chceme seniory online aktivizovat. Máme v průběhu tří let v plánu i osobní setkání, ta jsou ale vázána na to, co nám epidemiologická situace dovolí. Vše budeme navíc směřovat k slavnostnímu vrcholu, kterým bude v roce 2022 společný koncert třicítky vybraných seniorů, z jednotlivých národních sborů,“ přibližuje Telnarová s tím, že senioři nacvičí charakteristické písně pro daný stát – ať už portugalské fado, Janáčkovy písně typické pro moravskoslezský region nebo skladby slovenské duchovní hudby.

Zpětná vazba posune práci se seniory dál

Doktorka Zdenka Telnarová z Katedry informatiky a počítačů PřF OU už projekt představila na mezinárodní vědecké konferenci za účasti přednášejících z celého světa. V následujících měsících se pak aktivity rozběhnou naplno. Klíčovou součástí projektu bude také snaha o zpětnou vazbu od zapojených českých, slovenských i portugalských seniorů. Právě průběžné evaluace mají pomoci metodologie ušít na míru nejstarší generaci v zapojených evropských zemích a umožnit jejich využití i v budoucnu.