Ředitelé a učitelé základních a středních škol i jejich potencionální budoucí kolegové a kolegyně v podobě studentů Pedagogické fakulty se mohli seznámit s možnostmi využití moderních technologií ve vzdělávání formou workshopů.

Celkem bylo pro přibližně 120 účastníků konference připraveno 24 workshopů. Některé z nich z důvodu velkého zájmu musely být do programu zařazeny opakovaně. Ze všech workshopů uveďme například:

  • Rozšířená realita v praxi
  • Využití iPadu u žáků se SVP
  • Ozoboti ve výuce
  • Minecraft ve výuce
  • iPad v matematice
  • Programování na tabletech
  • Čtenářská gramotnost s iPadem

Kompletní seznam workshopů naleznete zde (https://ucimemoderne.cz/index.php/workshopy/).

O tom, že konference byla úspěšná a pro účastníky přínosná, svědčí řada pozitivních reakcí.

„Chci vám moc poděkovat za skvělou akci! Potěšilo mě nejen to, že byla v sobotu (učím na malé škole, kde je suplování velký problém), ale také spousta workshopů, ze kterých jsem měla problém vybrat (nejraději bych se naklonovala) a především hodně druhů “programování” pro děti. Učím několik let informatiku ve 3. třídě a každý rok pozoruji změnu v chování a přístupu dětí k informatice. Před 8 lety byly děti z PC úplně vedle a musely se učit úplné základní věci. Před 4 lety už ovládaly používání PC z domu, ale byly rády, že mohly na PC něco tvořit. Dnes je ovládání PC a hlavně dotykových zařízení pro většinu dětí zcela samozřejmé a to, co jsme dělávali v hodinách INF je moc “nebere”. A tak potřebuji získat novou inspiraci a robotické hračky by mohly děti zaujmout. Proto bych uvítala akci, zaměřenou právě na různé druhy “programování”(vhodné pro 1. stupeň).“

„Velmi podnětné, ale málo času na “hraní”, hodina utekla hrozně rychle. Příště klidně pá-so a kratší obědová pauza. Klidně i s konferenčním poplatkem. Supeeeer a ještě jednou velké díky všem!“

„Děkuji všem organizátorům za vydařenou a především podnětnou konferenci. Odnesla jsem si spoustu nápadů, jak vylepšit výuku.“
Na základě mnoha dalších komentářů můžeme všem slíbit, že se jistě nejednalo o poslední ročník této povedené akce.
Konference byla organizována v rámci projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366).