Kurzy nabídly také možnost konzultací děl barokních skladatelů v cembalové dílně, která se konala 27. října. Vedla ji MgA. Izabela Manderla–Kožaná a zúčastnilo se jí devět studentů. Cílem bylo rozšíření interpretačního obzoru u skladeb, které nebyly původně napsány pro klavír, nýbrž pro cembalo. Nechybělo ani malé překvapení v podobě návštěvy Národního památkového ústavu v Ostravě. Na programu byla prohlídka výstavní síně s názvem „Z Vídně na sever“, kde průvodkyně zasvěceně a s nadšením vyprávěla o vztahu Antonína Dvořáka k železnici.

Myslím, že kurzy jsou přínosnou událostí patřící do dění Katedry klávesových nástrojů na Fakultě umění Ostravské univerzity a že panovala přátelská atmosféra. Myslím také, že termín kurzů je zvolen velmi vhodně, protože se konají v podstatě na začátku akademického roku. Nabízejí tak možnost intenzívnějšího ponoru do problematiky studovaných skladeb se zkušenými pedagogy než za obvyklého školního provozu. Lektoři se věnovali studentům podle jejich potřeb – jak po technické, tak po zvukové a výrazové stránce. Kurzy jsou rovněž výbornou příležitostí pro interprety, kteří se chystají např. na soutěž či větší koncert. Osobně si kurzy pochvaluji, zvláště poznámky a podněty doc. Františka Malého týkající se Klavírního koncertu op. 12 Viktora Kalabise