Přestože počátek putování je naplánován až na 5. června 2022, aktivity projektu začínají již na jaře 2021 online přednáškami na Vídeňské univerzitě. Ty představí projekt, jeho metodu i různé aspekty klimatické změny. Mezi přednášejícími z řady evropských univerzit je rovněž Jan Hradecký, environmentální geograf Přírodovědecké fakulty OU. Jeho příspěvek můžete sledovat v angličtině prostřednictvím platformy Zoom už 25. března. Vystoupení Jana Hradeckého i všechny ostatní přednášky projektu si můžete poslechnout i zpětně.

Projekt Climate Walk je mimořádný v mnoha ohledech: promyšleně propojuje zájmy výzkumné, vzdělávací a propagační; je interdisciplinární a otevřený.

 

Sledujete webináře v režii Ostravské

Na Ostravské univerzitě jsme se nechali projektem inspirovat a připravili řadu webinářů, v nichž se akademici a studenti vyjádří k environmentálním otázkám očima různých oborů – humanitních věd, sociální práce a politiky, výzkumu zdravého životního stylu či sociální pedagogiky. Na podzim 2021 připravujeme témata jako Sociální práce a klimatická spravedlnost, Low-Carb Diet and Exercise: Health and Sport Performance PerspectivesDialog mezi generacemi v kontextu regionu (příběhové drama s prvky divadla utlačovaných).

První webináře plánujeme už na 15. a 22. dubna. Ve čtvrtek 15. dubna bude Ostravská univerzita vysílat anglický webinář Studying the Environment in/and the Humanities: US in the SpotlightPetrem Kopeckým, Parisou Changizi a Karlou Rohovou o ekokritice a rychle se rozvíjející oblasti humanitní environmentalistiky. Webinář uzavře svým příspěvkem o environmentálním rasismu a afroamerické literatuře Jan Beneš.

Pokud máte dojem, že může být pro Středoevropana afroamerická literatura příliš vzdálená, nenechte se mýlit. Podle Jana Beneše můžete skrze příběhy této komunity nahlédnout americkou historii i kulturu z nezvyklé perspektivy a objevit témata, která budou právě s českým čtenářem rezonovat. „Texty afroamerických autorů se dotýkají otázek občanství, demokracie, koexistence různých etnicit, života ve vyloučených oblastech nebo amerického snu. Mohou nás zavést pod povrch amerického demokratického experimentu a naznačit, jak daleko ještě zbývá k dosažení ideálu plné demokracie. To lze ukázat právě na dílech, která se věnují environmentálnímu rasismu a spravedlnosti. Co se týká střední Evropy, náš častý pocit, že jiní (silnější země) rozhodují za nás, že nás utiskují, že musíme bojovat sami za sebe, že máme bohatou historii vynalézavosti a schopnosti adaptace – to jsou myslím témata, která hojně nalezneme i v afroamerické literatuře. Environmentální rasismus je koneckonců dílem rozhodování těch silných – vlád, korporací, ale i jednotlivců – a vede k tomu, že černošské komunity mnohdy žijí v nepřijatelných podmínkách, například v louisianském Údolí rakoviny, o němž bude částečně i můj příspěvek k webináři,“ představuje své téma Jan Beneš.

Den země 22. dubna můžete oslavit u webináře Literatura v dotyku s přírodou. Sondy do dějin literatury z environmentální perspektivy. Jan Malura, Lubor KysučanMartin Tomášek budou hledat odpovědi na to, proč si z přírody a environmentu vybírali spisovatelé jen některá témata a jiná ignorovali nebo čím může být literární a kulturní historie inspirativní pro současnou environmentální debatu. Jste-li zvědaví, jak reflektovali antičtí básníci jevy jako deforestace nebo degradace půdy nebo proč autory 19. století nepohoršovala průmyslová devastace, připojte se s námi.

 

Nevšední projekt Climate Walk je příležitostí pro studenty

„Projekt Climate Walk je mimořádný v mnoha ohledech: promyšleně propojuje zájmy výzkumné, vzdělávací a propagační; je interdisciplinární a otevřený – zve ke spolupráci jak odborníky z různých oblastí sociálních, přírodních a humanitních věd, tak i studenty všech oborů a zájemce z řad veřejnosti,“ říká prorektorka pro mezinárodní vztahy Renáta Tomášková a dodává, že je ojedinělý také zvolenou výzkumnou metodou – rakouský tým studentů a mladých badatelů se rozhodl projevy klimatické změny pozorovat, zkoumat i prožít pěší cestou napříč evropskými regiony.

 

 

Ostravská univerzita byla k partnerství v projektu pozvána díky dlouholeté úspěšné spolupráci Fakulty sociálních studiíFH Campus Wien, jehož studenti jsou součástí projektového týmu. „Nabídku jsme velmi uvítali, neboť zaměření projektu je studentům i akademikům naší univerzity blízké a společenská zodpovědnost, zejména k životnímu prostředí, a angažovanost patří k hodnotám, o které se chceme na univerzitě dále opírat,“ míní Renáta Tomášková.

Dobrovolníci jsou obecně vítáni, mohou se připojit i k vlastní pěší cestě a absolvovat část trasy společně s týmem projektu. Také program přednášek Vídeňské univerzity je otevřen všem zájemcům, stejně jako webináře OU.

Naši studenti jsou do projektu zapojeni už od jeho počátku. „Jelikož jazykem projektu je angličtina a zároveň je smyslem zkoumat místní podmínky a oslovit obyvatele všech regionů po cestě, tedy i České republiky, studenti překladatelského programu Katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU pracují pro rakouský tým v rámci své oborové překladatelské praxe,“ říká Tomášková a zároveň zve na první webinář OU k roli humanitních věd v environmentálních otázkách: „Mezi prezentujícími budou hned dvě studentky – Parisa Changizi a Karla Rohová, rovněž z katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU.“

V dalších fázích projektu budou mít studenti příležitost formou dobrovolnické práce v mezinárodním týmu získat „odbornou stáž v cizím jazyce“, která je součástí studijního plánu řady programů OU. „Dobrovolníci jsou obecně vítáni, mohou se připojit i k vlastní pěší cestě a absolvovat část trasy společně s týmem projektu. Také program přednášek Vídeňské univerzity je otevřen všem zájemcům, stejně jako webináře OU. Studenti se mohou k programu připojit podle svého zájmu a z projektu si zkrátka vzít, kolik unesou – nejnovější poznatky z řady oborů, zkušenost mezinárodní spolupráce nebo prostě ‚jen‘ inspiraci,“ jmenuje Tomášková, co může projekt našim studentům přinést.

 

Chcete sledovat přednášky nebo zjistit, jak se můžete zapojit? Informace o projektu Climate Walk včetně programu a aktualit najdete na stránce www.osu.cz/climate-walk.