Přijďte si poslechnout spoluzakladatelku spolku Bez trestu a známou bojovnici za osvětu v problematice domácího a sexualizovaného násilí, advokátku Lucii Hrdou. Své místo si rezervujte včas v online registračním formuláři. Přednáška je určena zaměstnancům a studentům Ostravské univerzity, konat se bude v pátek 8. prosince od 10 hodin do 11:30 v Komorním sále budovy Fakulty umění v City Campusu OU. Přijďte a naučte se, jak se (ne)chovat k obětem sexualizovaného násilí.

Advokátka Lucie Hrdá, laureátka ceny Františky Plamínkové, je v České republice jednou z nejznámějších obhájkyň obětí sexuálního obtěžování, touto problematikou se zabývá už mnoho let. Je členem Unie obhájců ČR a certifikovaný tutor Evropského programu Rady Evropy HELP pro vzdělávání právních profesionálů. Publikuje a přednáší pro odbornou i laickou veřejnost. V roce 2021 spoluzaložila spolek Bez trestu, který soustředěně věnuje pozornost a ochranu obětí sexualizovaného a domácího násilí.