Prvotní myšlenka celého projektu byla spojena se stavbou budovy pro Fakultu umění, ta současná je totiž již zcela nevyhovující. „Klastr umění a designu je navržený přesně pro potřeby Fakulty umění. Přesuneme se za důstojnými podmínkami, vynikajícími akustickými prvky a také za dostatkem prostoru, který potřebujeme, protože chceme přijímat více studentů. Čeká na nás dvacet učeben, dvacet cvičeben, laboratoř pro muzikoterapii nebo koncertní sál, ten bude sloužit i veřejnosti,“ popsal proděkan Fakulty umění Michal Bárta. Veřejnost bude moci navštěvovat také novou galerii, studenti výtvarných oborů se dočkají navíc řady učeben pro grafický design.

Druhou stavbou kampusu bude Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví, kam se přesunou sportovci a výzkumníci z Pedagogické fakulty. „Nově získáme pro studenty z regionu, sportovce, ale i lidi, kteří se zabývají zdravým životním stylem, zázemí, které je unikátní a myslím si, že v Česku nejlepší. Budova nabídne sportovní zázemí, halu míčových sportů, gymnastický sál, aerobní sál, posilovny, horolezeckou stěnu a mnoho dalšího. Chybět nebudou učebny a patro výzkumného centra – fyziologické a biomechanické laboratoře napojené na běžecký ovál, kde bude možné zkoumat lidský pohyb,“ uvedl děkan Pedagogické fakulty Daniel Jandačka. Výzkumníci se budou například zabývat problematikou dopadu pohybové aktivity na zdraví či délku života. Podle Jandačky jde o v  Ostravském regionu téma velice aktuální. „Máme zde o dva roky nižší věk dožití, než je průměr v Česku,“ řekl.

Celý projekt byl pro všechny velkou výzvou. „V  budově je hala míčových sportů a nad ní běžecký ovál, ty musí plnit sportovní funkci, ale nesmí rozdělovat dané prostory, tedy vytvářet bariéru pro průchod budovou, člověk by měl procházet volně. Vyřešit to byla pro nás velká výzva,“ řekl projektant budovy Zázemí sportu a behaviorálního zdraví Pavel Hynčica.

Druhá budova, Klastr umění a designu, je vzhledově rozdělená na dvě části. Hlavní, s koncertním sálem a galerií, a druhou se zajímavým atriem, učebnami a prostory pro výuku. „Vzhled působí stroze, soudobým uměním vyjadřuje zamyšlení. Na hlavní straně je betonová fasáda, ze strany učeben jsou pak kovové prvky připomínající struny i vztah k našemu regionu,“ vysvětlil architekt Kamil Mrva.

Na dotaz ohledně vychytávek v budovách odpověděl mimo jiné Michal Bárta, který zmínil speciální LED osvětlení na fasádě budovy Fakulty umění. „Je to taková třešnička na dortu celé fakulty. Fasáda bude opatřena trubkovou strukturou, kde bude v její zadní části umístěno LED osvětlení. To bude reagovat na hudbu, která zní v koncertním sále. Takže když bude veřejnost procházet večer kolem fakulty, uvidí, jestli se na koncertním podiu něco děje a může si podle obrazu představit dokonce i co,“ popsal.

 

Diskusi si můžete pustit ze záznamu na našem YouTube kanále. Architektonické návrhy obou budov, vývoj samotných staveb či plány univerzity i města s kampusem a jeho okolím pak představuje třítýdenní výstava v ateliéru MAPPA. Ta končí až 24. září, přístupná je vždy ve všední dny od 14 do 18 hodin. Na výstavě si návštěvníci projdou kampus ve virtuální realitě, prohlédnou si modely budov a dozví se, co všechno v kampusu Ostravské univerzity, který bude otevřený studentům i místním již příští rok, zažijí.