Naše flétnistky si velmi kuriózním způsobem podmanily 6. ročník mezinárodní flétnové soutěže Flautiáda, kterou na konci dubna hostila slovenská Banská Bystrica. Do finálového kola 5. kategorie totiž postoupily čtyři soutěžící a všechny byly studentkami Fakulty umění.

Čestné uznání získala Chorvatka Ana Votoupal, která absolvovala tento akademický rok jako studentka v rámci programu „Erasmus“ ve třídě odborné asistentky Anny Stavělové. U stejné pedagožky rozvíjí svůj talent rovněž Denisa Geislerová, která obdržela 2. cenu společně se studentkou odborného asistenta Jana Ostrého Michaelou Blažkovou.

Sylvii Schelingerové, studující u Jana Ostrého, byl kromě 1. ceny udělen i titul absolutního vítěze celé soutěže napříč všemi kategoriemi.

S radostí gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší fakulty i Ostravské univerzity.