Jak proměnit mezinárodní soutěž v přebor Fakulty umění

Autor: prof. Dušan Foltýn , 28. 5. 2019

Sylvie Schelingerová se stala absolutním vítězem 6. ročníku mezinárodní flétnové soutěže Flautiáda.


Sylvie Schelingerová

Naše flétnistky si velmi kuriózním způsobem podmanily 6. ročník mezinárodní flétnové soutěže Flautiáda, kterou na konci dubna hostila slovenská Banská Bystrica. Do finálového kola 5. kategorie totiž postoupily čtyři soutěžící a všechny byly studentkami Fakulty umění.

Čestné uznání získala Chorvatka Ana Votoupal, která absolvovala tento akademický rok jako studentka v rámci programu „Erasmus“ ve třídě odborné asistentky Anny Stavělové. U stejné pedagožky rozvíjí svůj talent rovněž Denisa Geislerová, která obdržela 2. cenu společně se studentkou odborného asistenta Jana Ostrého Michaelou Blažkovou.

Sylvii Schelingerové, studující u Jana Ostrého, byl kromě 1. ceny udělen i titul absolutního vítěze celé soutěže napříč všemi kategoriemi.

S radostí gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší fakulty i Ostravské univerzity.